Ošetřovné - postup

Na základě písemné žádosti zaslané mailem na adresu školy: zspkraliky@zspkraliky.cz vám bude elektronicky odeslán potvrzený tiskopis žádosti na vaši mailovou adresu.

Domácí vzdělávání žáků

V období 11. 3. – 20. 3. 2020 žáci se vzdělávají dle pokynů a materiálů získaných 10.3.2020

Na další období jsou zpracovány plány, které jsou umístěny na webových stránkách školy – “Informace pro žáky”. 

Pokyn ředitele školy

Na základě pedagogické porady pedagogických pracovníků týkající se domácího vzdělávání žáků ředitel školy rozhodl takto:
  • každý čtvrtek v době mezi 9.00 – 14.00 bude Vaše dítě kontaktovat vyučující, který učí Vaše dítě a není třídním učitelem
  • každý pátek v době 9.00 – 14.00 je určen pro konzultaci Vašeho dítěte se svým třídním učitelem.
V daný den si žáci přichystají vše, co za týden zvládli udělat, sešity, pracovní listy, učebnice. Vyučující po telefonu zkontroluje žákovu práci, vysvětlí, čemu nerozuměl, vysvětlí novou látku, domluví se na další práci.
Děkujeme za spolupráci.

Napsat komentář