VZ Rekonstrukce venkovního schodiště

Veřejná zakázka - REKONSTRUKCE venkovního schodiště

Vyhlašuji veřejnou zakázku na rekonstrukci  venkovního schodiště školy 

Speiální základní škola Králíky, Nábřežní 130, Králíky 56 169

 

Vyvěšeno 16.6.2022 v 10:00 hod.

Uzavírka 15.7.2022 v 10:00 hod. (doručeno)

 

Smlouva o dílo, obchodní podmínky, čestné prohlášení

Stavební projekt