Dne 15. 9. 2021 jsme se účastnili akce na náměstí, jejímž pořadatelem byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Žáci se seznámili s tím, jak si správně mýt ruce, jak ošetřit spáleninu, zlomeninu, drobné poranění, učili se oživit člověka pomocí masáže srdce. Poté se seznámili s prací hasičů, s vybavením hasičského auta, s prací horské záchranné služby, celní správy, s prací policistů – někteří z nás se dokonce nechali spoutat pouty, podívali se, jak se měří rychlost aut pomocí radaru. Vyvrcholením  – hlavně pro mladší žáky – bylo řádění ve skákacím hradě. Děkujeme všem zúčastněným za skvělé zážitky, příjemně prožité dopoledne.

Ve dnech 9. a 10. září se uskutečnil pro žáky celé školy dvoudenní projekt primární prevence Správná cesta 2 na chatě U Slona na Dolní Moravě. První den byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy specifické prevence Stonožka (1. stupeň) a Do dna (2. stupeň). Slunečné odpoledne prožily děti na dětském hřišti u penzionu Jiřinka, kde si užívaly na různých průlezkách, trampolínách, lanovce a také si zajezdily na motokárách. Večer na děti čekalo tradiční opékání buřtů. Druhý den se třídní učitelé a žáci věnovali tvorbě třídních pravidel, dále si společně zahráli stolní hry, při kterých se všichni moc bavili.  Ještě před odjezdem zbyl čas na hry s psychomotorickým padákem, které rozvíjely vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky. Společně jsme prožili krásné dva dny naplněné nasloucháním, komunikací, hrou a pohodou.

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.

Speciální ZŠ Králíky připravila pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost (maminky s dětmi, děti z mateřských škol a 1. – 3. ročníku základní školy) dobrodružnou cestu za lesními skřítky, při které děti plní vědomostní úkoly s lesní tematikou a na konci je čeká překvapení.  Dříve, než se vydáte na cestu, vezměte si malou drobnost/hračku, kterou dítě může postrádat. Vydejte se k myslivecké chatě, odtud směřujte své kroky k Mariánskému prameni.  Cestou musíte vyhledat deset lesních skřítků a splnit zadaný úkol. U Mariánského pramene najděte domeček, kde si děti mohou za splněné úkoly vyměnit svou přinesenou drobnost za jinou, kterou najdou v domečku.

Milí návštěvníci, budeme moc rádi, když se zapojíte do dobrodružného pátrání po skřítcích a plnění skřítkových úkolů. Stačí jen chuť na pěknou podzimní procházku lesem, do kapsy dát dětem nějakou malou drobnost a vyrazit. Doufáme, že nedojde ke zničení a odcizení a že vám cesta příjemně vyplní váš společný čas strávený s dětmi. 

Děkujeme Věře a Filipovi Krskovým za celkovou realizaci dobrodružné stezky včetně zhotovení skřítků.

V úterý 7.9. 2021 se žáci naší školy vydali na výlet po okolí Králík. Naše trasa vedla po naučné stezce Vojenské historie, k bunkrům na Výšině a končila ve Vojenském muzeu Králíky. Po cestě žáci prověřili svou znalost lesní zvěře a poté i paměť, když museli následně poznaná zvířata odříkat zpaměti. Druhým úkolem bylo dojít co nejrychleji ze sedla k prvnímu bunkru na Výšině s helmou (plátěným pytlíkem) na hlavě tak, aby nikomu nespadla. Po třetí hře Ologudugudu, kterou jsme hráli přímo na „střeše“ bunkru, jsme zamířili k vojenskému muzeu, kde nás čekala krátká prohlídka místní expozice vojenské techniky. To nejlepší však přišlo na konec. Žáci měli možnost svézt se vojenským vozidlem – Tatrou 815-8 x 8, což všichni uvítali s nadšením. Tatra zvládla nelehký terén k bunkrům a zpět, povozila nás přes kopce a údolí a svou trasu  zakončila u bývalé bramborárny. Zážitky dětí jsou nezapomenutelné. Líbila se jim především jízda vojenským vozidlem…

Tímto převelice děkujeme Vojenskému muzeu Králíky, zvláště pak panu Martinu Večeřovi za ochotu a vstřícnost, za pěkný a dobrodružný zážitek!

N.: „Bylo to dobrý, jízda byla v poho.“

S.: „Zábavná jízda!“

M.: „Srandovní jízda, dostala jsem klackem přes pusu.“

Š.: „Bylo to dobrý, ale jízda mohla být delší a rychlejší.“

P.: „Celé si mi to líbilo!“

P.: „Líbilo se mi vše, nejvíce skákačka!“

K.: „Nejlepší bylo, jak jsme jeli do kopce.“

M.: „Líbilo se mi v muzeu a jak jsme jeli do příkopu.“

F.: „Líbilo se mi všechno, mám dobrou paměť, pamatoval jsem si všechna zvířata. Taky bylo dobrý, jak jsme jeli do kopce a pak zas dolů.“

M.: „Dobrá byla jízda autem.“

A.: „Líbilo se mi, jak to auto drncalo!“

An.: „Líbilo se mi muzeum.“

Z.: „Líbilo se mi auto a jízda.“

M.: „Líbilo se mi všechno, jízda autem a stará auta v muzeu.“

S.: „Všechno se mi líbilo. Tanky a hlavně jízda.“

L.: „Líbily se mi soutěže, prohlídka v muzeu a jízda autem.“

Š.: „Mně se líbila jízda autem, bouchaly mě větve. A taky tanky.“

P.: „Jak jsme jeli autem. A soutěže.“

A.: „Nejlepší bylo, jak nadskakovalo auto, muzeum a soutěže.“

M.: „Tanky v muzeu, velký auta, velký kola, kabina a střecha s majáčkem. A jízda!“

Ve dnech 7. 6.—11. 6. se konal již tradiční Ekologický týden. Letošním tématem byly bylinky. Ty jsme se naučili poznávat, hledat v přírodě, sbírat, správně sušit. Vytvořili jsme si léčivé sirupy z jitrocele, sedmikrásek, smrkových výhonků, meduňky, med z pampelišek. Paní lékárnice nám napsala recepty, které bylinky můžeme smíchat k vytvoření čaje. Ten si namícháme, jakmile rozkvetou další bylinky, které do čajové směsi patří (černý bez, lípa). Navštívili jsme ekocentrum Paleta v Oucmanicích, kde jsme si povídali o bylinkách, zkoušeli jsme jejich chuť, malovali jsme hlínou. Tradiční Den řemesel nás opět všechny bavil—v kuchyni jsme upekli housky, masové rohlíčky a valašské frgále, upletli si náramky, vytvořili obrázky z nití, voskovek, ubrousků, lapače snů. Vyvrcholením byl výlet do Velkých Losin—zde jsme navštívili zámek, muzeum ručního papíru a termální koupaliště.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Pardubického kraje částkou 17.000,- Kč. Byl zpracován ve spolupráci se zapsaným spolkem K.O.T.V.A.

Ve dnech 17. – 18. června se uskutečnil dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem. První den byl pro žáky naplánovaný turistický výlet na známé místo Zemskou bránu. Byla to velmi příjemná vycházka po naučné stezce, na které se žáci dozvěděli informace o místní fauně a flóře a také si mohli splnit různé zábavné úkoly. Horký den jsme si zpříjemnili osvěžením v řece Divoké Orlici, a ještě v podvečer zbyl čas na chvilku jógy. Následující den si šli mladší žáci prohlédnout místní přírodní památku Vejdovu lípu a starší žáci navštívili hráz Pastvinské přehrady, kde se dozvěděli něco málo o této stavbě.  Zázemí nám poskytla chata Bublačka, kde jsme byli ubytováni a kde nám moc dobře vařili! 

Ve spolupráci s MAP Orlicko proběhla v naší škole dne 25. 5. 2021 ukázková hodina čtenářské dílny, nejdříve v 1. – 4. ročníku pod vedením paní učitelky Leony Šponarové, poté v 5. – 8. ročníku pod vedením paní učitelky Ivy Nesvadbové.  Pedagogičtí pracovníci z jiných škol tak mohli on-line sledovat výuku čtení, ve které se seznámili, jak zajímavě pracovat s literárním textem. Byly využity metody předvídání, vyjádření představ, pocitů, komunitní kruh, metoda ano – ne, myšlenková mapa, hrové činnosti. Obě vyučovací hodiny byly kladně hodnoceny jak samými žáky, tak pedagogickými pracovníky, kteří se účastnili on-line přenosu.

Volby do školské rady se konají dne 22.6.2021 14:00 – 16:00