1. 3. 2022 byla slavnostně předána přestavba sociálních zařízení k užíváním našim žákům a zaměstnancům školy. Pásku přestřihli ředitel školy, majitel stavební firmy pan Stanislav Revús, stavební dozor pan Miroslav Švestka, projektant pan Pavel Švestka. Na novou přestavbu se přišli podívat i zástupci města Králíky v čele s tajemníkem Janem Divíškem. Zástupci zřizovatele se vzhledem k současné situaci, obrovské vytíženosti  ze slavnostního předání stavby omluvili. Všem patří ještě jedno velké DĚKUJEME.

Vzdělávání sborovny na téma „Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS“

O jarních prázdninách proběhlo vzdělávání sborovny na téma Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS pod vedením zkušené lektorky paní Mgr. Jaromíry Staňkové. Vzdělávání bylo „šito na míru“ našim potřebám. Rozebrali jsme konkrétní kazuistické případy zvládání náročného chování dětí, seznámili se s formami a metodami řešení tohoto chování, které vycházejí z metodiky strukturovaného učení, rozvoje komunikace, sociálních dovedností a předvídatelnosti. Seznámili jsme se s problémy při herních aktivitách žáků s PAS, při skupinových aktivitách. Vzdělávání obsahovalo i praktické aktivity, při nichž se pedagogové vcítili do role autistického žáka.

Moc děkujeme paní lektorce za praktické nápady, podněty pro další práci, příjemný den. Školení bylo super.

Odpověď paní lektorky Mgr. Jaromíry Staňkové

Děkuji za pozvání, moc ráda se do Speciální ZŠ Králíky vracím. Pedagogové si na vlastní kůži „autibrýlemi“ vyzkoušeli, jak odlišný může být pohled na svět a jak jednoduché aktivity, které po žácích často chceme, mohou být kvůli tomuto pohledu velmi složité.

Na zvládání chování náročného na péči u žáků s PAS a s těžším intelektovým znevýhodněním jsme nahlíželi pomocí MEAS modelu (respektující model), který je součástí metody PBS – Podpory pozitivního chování. Těším se na další příště.

Od začátku prosince se naší školou rozléhaly nejrůznější zvuky stavebních prací. Probíhala rekonstrukce sociálních zařízení. Toalety byly již v havarijním stavu, neodpovídaly hygienickým předpisům, proto je bylo třeba rekonstruovat. Vítěznou firmou z výběrového řízení, která rekonstrukci realizovala, byla stavební firma REVSTA – Stanislav Revús.

Po tři měsíce firma intenzivně pracovala – byly vystavěny nové toalety (včetně bezbariérové) s moderním zařízením a novými keramickými obklady, byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, teplé a studené vody, kanalizace, do nových podlah bylo zabudováno podlahové vytápění, byly osázeny nové dveře, stěny obloženy dřevěným obložením. Nově byl vybudován bezbariérový přechod mezi dvěma budovami. Celá rekonstrukce vyšla na 3 600 472 Kč.

Stavební práce byly ukončeny dle plánu. Ke slavnostnímu předání stavby nejbližších dnech za účasti krajských představitelů.

Děkujeme zřizovateli – Pardubickému kraji za poskytnutí finančních prostředků na danou rekonstrukci.

Děkujeme panu Stanislavu a Adamovi Revúsovým za vstřícné, rychlé jednání, za osobní, lidský přístup a ohleduplnost vůči našim žákům při stavebních pracích.

Finální obraz Vám přineseme po slavnostním otevření

 

Sticky

Vyjadřujeme podporu Ukrajině a jejím občanům v těžké situaci. Cítíme s vámi

Dne 11.11.2021 proběhlo jednání školské rady, k nahlédnutí zde

Dne 15. 9. 2021 jsme se účastnili akce na náměstí, jejímž pořadatelem byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Žáci se seznámili s tím, jak si správně mýt ruce, jak ošetřit spáleninu, zlomeninu, drobné poranění, učili se oživit člověka pomocí masáže srdce. Poté se seznámili s prací hasičů, s vybavením hasičského auta, s prací horské záchranné služby, celní správy, s prací policistů – někteří z nás se dokonce nechali spoutat pouty, podívali se, jak se měří rychlost aut pomocí radaru. Vyvrcholením  – hlavně pro mladší žáky – bylo řádění ve skákacím hradě. Děkujeme všem zúčastněným za skvělé zážitky, příjemně prožité dopoledne.

Ve dnech 9. a 10. září se uskutečnil pro žáky celé školy dvoudenní projekt primární prevence Správná cesta 2 na chatě U Slona na Dolní Moravě. První den byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy specifické prevence Stonožka (1. stupeň) a Do dna (2. stupeň). Slunečné odpoledne prožily děti na dětském hřišti u penzionu Jiřinka, kde si užívaly na různých průlezkách, trampolínách, lanovce a také si zajezdily na motokárách. Večer na děti čekalo tradiční opékání buřtů. Druhý den se třídní učitelé a žáci věnovali tvorbě třídních pravidel, dále si společně zahráli stolní hry, při kterých se všichni moc bavili.  Ještě před odjezdem zbyl čas na hry s psychomotorickým padákem, které rozvíjely vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky. Společně jsme prožili krásné dva dny naplněné nasloucháním, komunikací, hrou a pohodou.

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.

Speciální ZŠ Králíky připravila pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost (maminky s dětmi, děti z mateřských škol a 1. – 3. ročníku základní školy) dobrodružnou cestu za lesními skřítky, při které děti plní vědomostní úkoly s lesní tematikou a na konci je čeká překvapení.  Dříve, než se vydáte na cestu, vezměte si malou drobnost/hračku, kterou dítě může postrádat. Vydejte se k myslivecké chatě, odtud směřujte své kroky k Mariánskému prameni.  Cestou musíte vyhledat deset lesních skřítků a splnit zadaný úkol. U Mariánského pramene najděte domeček, kde si děti mohou za splněné úkoly vyměnit svou přinesenou drobnost za jinou, kterou najdou v domečku.

Milí návštěvníci, budeme moc rádi, když se zapojíte do dobrodružného pátrání po skřítcích a plnění skřítkových úkolů. Stačí jen chuť na pěknou podzimní procházku lesem, do kapsy dát dětem nějakou malou drobnost a vyrazit. Doufáme, že nedojde ke zničení a odcizení a že vám cesta příjemně vyplní váš společný čas strávený s dětmi. 

Děkujeme Věře a Filipovi Krskovým za celkovou realizaci dobrodružné stezky včetně zhotovení skřítků.