Dne 11.11.2021 proběhlo jednání školské rady, k nahlédnutí zde

Dne 15. 9. 2021 jsme se účastnili akce na náměstí, jejímž pořadatelem byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Žáci se seznámili s tím, jak si správně mýt ruce, jak ošetřit spáleninu, zlomeninu, drobné poranění, učili se oživit člověka pomocí masáže srdce. Poté se seznámili s prací hasičů, s vybavením hasičského auta, s prací horské záchranné služby, celní správy, s prací policistů – někteří z nás se dokonce nechali spoutat pouty, podívali se, jak se měří rychlost aut pomocí radaru. Vyvrcholením  – hlavně pro mladší žáky – bylo řádění ve skákacím hradě. Děkujeme všem zúčastněným za skvělé zážitky, příjemně prožité dopoledne.

Ve dnech 9. a 10. září se uskutečnil pro žáky celé školy dvoudenní projekt primární prevence Správná cesta 2 na chatě U Slona na Dolní Moravě. První den byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy specifické prevence Stonožka (1. stupeň) a Do dna (2. stupeň). Slunečné odpoledne prožily děti na dětském hřišti u penzionu Jiřinka, kde si užívaly na různých průlezkách, trampolínách, lanovce a také si zajezdily na motokárách. Večer na děti čekalo tradiční opékání buřtů. Druhý den se třídní učitelé a žáci věnovali tvorbě třídních pravidel, dále si společně zahráli stolní hry, při kterých se všichni moc bavili.  Ještě před odjezdem zbyl čas na hry s psychomotorickým padákem, které rozvíjely vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky. Společně jsme prožili krásné dva dny naplněné nasloucháním, komunikací, hrou a pohodou.

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.

Speciální ZŠ Králíky připravila pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost (maminky s dětmi, děti z mateřských škol a 1. – 3. ročníku základní školy) dobrodružnou cestu za lesními skřítky, při které děti plní vědomostní úkoly s lesní tematikou a na konci je čeká překvapení.  Dříve, než se vydáte na cestu, vezměte si malou drobnost/hračku, kterou dítě může postrádat. Vydejte se k myslivecké chatě, odtud směřujte své kroky k Mariánskému prameni.  Cestou musíte vyhledat deset lesních skřítků a splnit zadaný úkol. U Mariánského pramene najděte domeček, kde si děti mohou za splněné úkoly vyměnit svou přinesenou drobnost za jinou, kterou najdou v domečku.

Milí návštěvníci, budeme moc rádi, když se zapojíte do dobrodružného pátrání po skřítcích a plnění skřítkových úkolů. Stačí jen chuť na pěknou podzimní procházku lesem, do kapsy dát dětem nějakou malou drobnost a vyrazit. Doufáme, že nedojde ke zničení a odcizení a že vám cesta příjemně vyplní váš společný čas strávený s dětmi. 

Děkujeme Věře a Filipovi Krskovým za celkovou realizaci dobrodružné stezky včetně zhotovení skřítků.

V úterý 7.9. 2021 se žáci naší školy vydali na výlet po okolí Králík. Naše trasa vedla po naučné stezce Vojenské historie, k bunkrům na Výšině a končila ve Vojenském muzeu Králíky. Po cestě žáci prověřili svou znalost lesní zvěře a poté i paměť, když museli následně poznaná zvířata odříkat zpaměti. Druhým úkolem bylo dojít co nejrychleji ze sedla k prvnímu bunkru na Výšině s helmou (plátěným pytlíkem) na hlavě tak, aby nikomu nespadla. Po třetí hře Ologudugudu, kterou jsme hráli přímo na „střeše“ bunkru, jsme zamířili k vojenskému muzeu, kde nás čekala krátká prohlídka místní expozice vojenské techniky. To nejlepší však přišlo na konec. Žáci měli možnost svézt se vojenským vozidlem – Tatrou 815-8 x 8, což všichni uvítali s nadšením. Tatra zvládla nelehký terén k bunkrům a zpět, povozila nás přes kopce a údolí a svou trasu  zakončila u bývalé bramborárny. Zážitky dětí jsou nezapomenutelné. Líbila se jim především jízda vojenským vozidlem…

Tímto převelice děkujeme Vojenskému muzeu Králíky, zvláště pak panu Martinu Večeřovi za ochotu a vstřícnost, za pěkný a dobrodružný zážitek!

N.: „Bylo to dobrý, jízda byla v poho.“

S.: „Zábavná jízda!“

M.: „Srandovní jízda, dostala jsem klackem přes pusu.“

Š.: „Bylo to dobrý, ale jízda mohla být delší a rychlejší.“

P.: „Celé si mi to líbilo!“

P.: „Líbilo se mi vše, nejvíce skákačka!“

K.: „Nejlepší bylo, jak jsme jeli do kopce.“

M.: „Líbilo se mi v muzeu a jak jsme jeli do příkopu.“

F.: „Líbilo se mi všechno, mám dobrou paměť, pamatoval jsem si všechna zvířata. Taky bylo dobrý, jak jsme jeli do kopce a pak zas dolů.“

M.: „Dobrá byla jízda autem.“

A.: „Líbilo se mi, jak to auto drncalo!“

An.: „Líbilo se mi muzeum.“

Z.: „Líbilo se mi auto a jízda.“

M.: „Líbilo se mi všechno, jízda autem a stará auta v muzeu.“

S.: „Všechno se mi líbilo. Tanky a hlavně jízda.“

L.: „Líbily se mi soutěže, prohlídka v muzeu a jízda autem.“

Š.: „Mně se líbila jízda autem, bouchaly mě větve. A taky tanky.“

P.: „Jak jsme jeli autem. A soutěže.“

A.: „Nejlepší bylo, jak nadskakovalo auto, muzeum a soutěže.“

M.: „Tanky v muzeu, velký auta, velký kola, kabina a střecha s majáčkem. A jízda!“