Ve dnech 17. – 18. června se uskutečnil dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem. První den byl pro žáky naplánovaný turistický výlet na známé místo Zemskou bránu. Byla to velmi příjemná vycházka po naučné stezce, na které se žáci dozvěděli informace o místní fauně a flóře a také si mohli splnit různé zábavné úkoly. Horký den jsme si zpříjemnili osvěžením v řece Divoké Orlici, a ještě v podvečer zbyl čas na chvilku jógy. Následující den si šli mladší žáci prohlédnout místní přírodní památku Vejdovu lípu a starší žáci navštívili hráz Pastvinské přehrady, kde se dozvěděli něco málo o této stavbě.  Zázemí nám poskytla chata Bublačka, kde jsme byli ubytováni a kde nám moc dobře vařili! 

Ve spolupráci s MAP Orlicko proběhla v naší škole dne 25. 5. 2021 ukázková hodina čtenářské dílny, nejdříve v 1. – 4. ročníku pod vedením paní učitelky Leony Šponarové, poté v 5. – 8. ročníku pod vedením paní učitelky Ivy Nesvadbové.  Pedagogičtí pracovníci z jiných škol tak mohli on-line sledovat výuku čtení, ve které se seznámili, jak zajímavě pracovat s literárním textem. Byly využity metody předvídání, vyjádření představ, pocitů, komunitní kruh, metoda ano – ne, myšlenková mapa, hrové činnosti. Obě vyučovací hodiny byly kladně hodnoceny jak samými žáky, tak pedagogickými pracovníky, kteří se účastnili on-line přenosu.

Volby do školské rady se konají dne 22.6.2021 14:00 – 16:00

„Abraka, dabraka, čáry, máry, kostěná noha, černá máry,…“. Nejen takto se u nás ve škole v pátek 30. dubna čarovalo. Na naše nejmladší žáky 1. – 4. ročníku čekala v tento den výuka zaměřená na toto téma. Povídali jsme si o tradici svátku, přečetli si básničky, vymýšleli jména čarodějnicím, přepisovali je, odtajnili jméno čarodějnice v luštěnce, hledali cestu v bludišti, vyzkoušeli si poskládat čarodějnice z geometrických rovinných útvarů. Samozřejmě nechyběla proměna v čarodějnice a čaroděje. Poté již mohla začít čarodějnická zábava venku.

Vzhledem k vládním opatření proběhne zápis žáků do 1. ročníku  po domluvě s ředitelem školy v týdnu 19.4.-23.4.2021

Od 12.4.2021 je škola opět otevřena k prezenční výuce pro všechny ročníky.

Osobní přítomnost žáků ve škole je podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Všichni žáci a zaměstnanci budou v pondělí a ve středu před zahájením výuky povinně testováni.

Testů se nezúčastní ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testování (to však bude nutné prokázat, např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).

Velikonoční výstava – tentokráte za sklem dveří naší školy. Věříme, že kolemjdoucí příjemně naladí na velikonoční svátky, jarní dny.

Nakupujete on-line? 

A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? 🙏 

Na odkaze

http://bit.ly/30Kc-pro-Specialni-ZS-Kraliky

si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné. Akce platí od 23. 2. do 25. 2. 2021. 

Děkujeme za všechny stažené Pomocníky a sdílení tohoto příspěvku, vážíme si toho. 🍀

V pátek 12. února se všichni žáci školy vydali s myslivcem – panem Švorcem do lesa ke krmelci. Naše spolupráce trvá již bezmála 15 let – začíná podzimním sběrem kaštanů, vrcholí společnou vycházkou do lesa ke krmelci. I tentokrát jsme byli pozornými posluchači při jeho vyprávění o lese, o zvířátkách, sledovali jsme stopy zvířat (lišky, srnky, zajíce, kuny),  poznávali zvířátka dle obrázků, rozpoznávali stromy napadené kůrovcem. U krmelce každý z nás nasypal zvířátkům něco dobrého na zub – staré pečivo, jablka, mrkev (kaštany jsme na podzim žádné nenašli).

Děkujeme panu Švorcovi za krásně prožité dopoledne plné zážitků, za obrázky zvířátek a sladkosti, které pro nás měl připraveny. A těšíme se na společnou výpravu ke krmelci zase za rok.