V úterý 1. 9. 2020 bude zahájen nový školní rok. V tento den končí vyučování v 8:30 – 8:45 hod.

Program dalších dní:

Středa 2. 9. : Žáci ve svých třídách, budou seznámeni se Školním řádem, hygienickými a bezpečnostními pravidly, obdrží učebnice, sešity, sestaví si třídní pravidla. Konec vyučování v 11.40.

Čtvrtek 3. 9.: Den v přírodě – projektový den prevence rizikového chování. Žáci si donesou svačinu, pití, sportovní oblečení. Konec vyučování v 11.40.

Pátek 4. 9.: Úklid okolí školy, práce na školním pozemku – žáci budou oblečeni v pracovním oděvu, donesou si svačinu, pití. Konec vyučování v 11.40.

EKOLOGICKÝ TÝDEN
  • Každoroční projekt školy proběhne ve 2. a 3. zářijovém týdnu. Realizace tohoto projektu byla podpořena z rozpočtu Pardubického kraje částkou 20.000,- Kč. Průběh dní:
  • Pondělí 7. 9., úterý 8. 9., čtvrtek 10. 9.: proběhnou tradiční akce – Den řemesel, Podzimní stezka Ferdy mravence, Badatelská výuka v lese. Rozložení aktivit bude dle počasí. Konec vyučování v 11.40.
  • Středa 9. 9.: Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku (pořadatelem CHKO Jeseníky) – akce pro všechny žáky školy, žáci si donesou svačinu, pití, sportovní oblečení, návrat cca ve 13.00 (informace budou předány).
  • 16.-17. 9.:ekovýchovný pobyt všech žáků školy v ekocentrum Paleta Oucmanice – informace budou předány.

Od pátku 11. 9. je vyučování dle rozvrhu.

Na tuto cenu jsme nominovali žáky školní družiny za účast v celostátní soutěži Přeměna odpadů na zdroje, ve které jsme obsadili 1. místo.

Dne 16. 6. 2020 navštívili naši školu zástupci vedení města – starosta Ing. Václav Kubín, místostarosta Antonín Vyšohlíd a tajemník Ing. Jan Divíšek. Poděkovali našim žákům i pedagogům za reprezentaci města na slavnostním vyhlášení 1. místa ve Valdštejnském paláci v Praze, pogratulovali jim a předali žákům hodnotné ceny.

Děkujeme.

Rok se s rokem sešel a naši mladší žáci se spolu s desáťáky vydali na výpravu do lesa, kam je provázel pan Jaromír Švorc z místního Mysliveckého spolku Jeřáb. Cíl byl jasný… Šli jsme potěšit zvířátka v lese dobrůtkami, které jsme jim nasbírali na podzim a které pro ně žáci přinesli z domu. Maminky jim totiž nachystaly tvrdé pečivo, jablka, mrkve,… přidaly i semínka slunečnic.  

Cesta vedla do lesa na Dolní Orlici. Počasí, na rozdíl od předešlých dnů, přálo. Všude kolem bylo bílo, takže jsme mohli pozorovat stopy zajíců a vysoké zvěře, dalekohledem sledovat dění v lese, na polích, všímat si ptáčků kolem, pojmenovávat stromy. Pan Švorc se snažil dětem zodpovědět všechny všetečné dotazy. Také prověřil jejich znalosti v poznávání zvířat na obrázcích, které si poté mohly za odměnu odnést.  

Dopoledne nám rychle uběhlo a my se vraceli spokojeni zpět do školy. Zvířátkům jsme nachystali hostinu, která jim snad chutnala ☺. Ale nejen zvířátka mohla mlsat. Naši žáčkové si také mohli pochutnat na sladké odměně, kterou pro ně pan Švorc na oplátku připravil.  

Už se zase těšíme na naši další výpravu … Děkujeme za krásné dopoledne v lese.

Počasí vánočnímu jarmarku moc nepřálo, přesto náš stánek navštívilo spousta lidí. A bylo na co se koukat – výrobky žáků ze dřeva, keramiky, papíru, látky, kombinovaných materiálů. Děkujeme ZUŠ Králíky a Městu Králíky za skvělou organizaci celé akce.  

Dne 12. 12. se již tradičně sešli rodiče se svými dětmi na vánočním tvoření v naší dílně. Vytvořili si vánoční dekorace, které zkrášlí jejich domov o Vánocích.

7. 12. 2019 jsme se prezentovali s výrobky našich žáků v polském Miedzylesie. Účastnili jsme se také soutěže o nejkrásnější vánoční stromek s vlastnoručně vyrobenými ozdobami. V této soutěži jsme obsadili krásné 3. místo.

Ve čtvrtek 5.12. místo čertů na nás čekalo velké překvapení. Přišla mezi nás paní se třemi pejsky Samojedy. Velmi jásavě jsme je přivítali a začali jsme se s nimi mazlit a hrát si. Dokázali nás pozitivně naladit a rozesmát. Měli jsme různé dotazy, na které nám paní odpovídala. Zajímalo nás, čím se živí, kde spí, jak často se musí koupat apod. Nejvíce se nám líbilo, jak za piškotek umí poslouchat. Na závěr jsme se společně vyfotili a rozloučili. Těšíme se na další setkání při pěkném počasí na školní zahradě.

Ve čtvrtek 7.11.2019 proběhl již druhý projektový den HRÁTKY S HLÍNOU. Přišla mezi nás paní keramička, která nás seznámila s historii používání keramické hlíny, jak se dříve zpracovávala, vypalovala a co se z hlíny dá všechno vyrobit. Nejprve si každý z nás nakreslil svůj hrníček, nebo misku. Pak nás čekala další práce s hlínou, kde každý měl za úkol vyválet z hlíny kuličku a z té kuličky potom vznikla mistička. Na závěr jsme se seznámili s ukázkou práce na hrnčířském kruhu. Během celého odpoledne vládla příjemná tvořivá nálada a těšíme se na další práci s hlínou, nyní již na hrnčířském kruhu.