Členové školské rady

Mgr. Leona Šponarová pedagogický sbor předseda školské rady
Daniela Prausová rodiče člen školské rady
Mgr. Renata Černíková zřizovatel člen školské rady

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Informace o získání finančních prostředků z projektu OPVVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, který je realizován od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
  V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií proběhnou tyto aktivity:
 • Vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti)
 • Zapojení ICT technika do výuky
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky)
 • Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v rámci ŠD
 • Projektový den v ŠD
 1. Počty žáků – stav nezměněn (41)

          pedagogických pracovníků – stav nezměněn (5)

          pedagogických asistentů – 1 asistent ukončil pracovní poměr (5)

 1. Časopis Školní Bravíčko
  • Vydána 3 čísla
  • Distribuce: žákům domů, do knihovny, muzea, na Městský úřad Králíky –

p. starostovi a vedoucímu odboru školství

3) Spolupráce s rodiči

– vánoční a velikonoční dílna, třídní schůzky (ve třech – rodič, žák, učitel)

4) Ekologická výchova ve škole

a) Recyklohraní (školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení)

– plnění úkolů, sbírání bodů (nákup dárků všem žákům školy na Vánoce)

b) Vermikompostování

                – chov kalifornských žížal. Objednali jsme si vermikompostér, žížalí násadu.

Žížaly se krmí zbytky ovoce (ohryzky od jablek), slupkami od brambor a zeleniny (z našeho vaření ve školní kuchyňce), čajovými sáčky, zbytky rostlin. Měla by vzniknout kvalitní zemina a žížalí čaj, který budeme přidávat do zálivky pokojových rostlin.

c) projekt Za zvířátky do lesa s myslivci

d) Den Země – úklid okolí školy

d) projekt Sovy – návštěva Sovího království v Králíkách, ve škole práce ve skupinách – zjišťování a zpracování informací, film Soví strážce

e) sběr pomerančové kůry (odvoz v květnu), papíru, starých elektrospotřebičů, mobilů, baterií

f) schůzky ekotýmu – 1x za měsíc (kontrola třídění odpadu ve třídách, chodbě)

g) ekologický pobyt žáků v Oucmanicích

 1. Kroužky – logopedie hrou + nově doučování z AJ
 1. Prevence sociálně patologických jevů

– projekt Spolu je nám fajn – získáno z Pk 10 000,- Kč

  • Projekt Sport je prima – získána částka 15 000,- Kč
 1. Příští setkání – podzim 2019
  • Odeslat výroční zprávu pí. Černíkové

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová

Přítomni: Pí. Černíková, pí. Prausová, pí. Šponarová

 1. Schválení výroční zprávy

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy

 1. Schválení školního řádu č. j. 129/2018 všemi hlasy
 1. Informace o akcích koly:

Dvoudenní projekt 100 let v našem městě

Návštěvy knihovny

Čtenářské dílny – novinka

Školní časopis

Sportovní hry v Lanškrouně

Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně

Sběrové aktivity – spolupráce s rodiči (papír, elektro, baterie, mobilní telefony, kůra,…)

 1. Změna počtu zaměstnanců
 1. Zpráva o výsledku české školní inspekce z měsíce května
 1. Vznesení požadavku na převod budovy školy z majetku Města Králíky na Pardubický kraj
 1. Příští setkání – jaro 2019

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová