Speciální základní škola Králíky se zapojila do  projektu OPVVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Projekt Škola hrou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012005 s celkovou částkou  491 282,- Kč je realizován od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.

V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií proběhnou tyto aktivity:

 • Vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti)
 • Zapojení ICT technika do výuky
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Klub pro žáky ZŠ (Klub deskových her a zábavné logiky)
 • Doučování žáků ZŠ (anglický jazyk)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v rámci ŠD
 • Projektový den v ŠD

Cílem projektu je zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole.

 
 

V rámci projektu Šablony II – Škola hrou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012005 se pedagogičtí pracovníci školy a školní družiny vzdělávali přímo ve škole v rozsahu celkem 40 hodin na tato témata:

 • Problémové chování u osob s PAS (16 hodin), 
 • Základy vedení rozhovoru s dítětem (8 hodin), 
 • Prevence a řešení šikany (16 hodin)

Získané vědomosti a dovednosti uplatní v rámci výchovně-vzdělávacího procesu.

 

V letošním prvním pololetí školního roku 2019/2020 se nabídka školních aktivit spolufinancovaných v rámci projektu EU rozšířila o „Klub zábavné logiky a deskových her“. Klub je určen zejména pro žáky druhého stupně, přičemž bude realizováno minimálně 16 schůzek a probíhat bude vždy v pondělí od 13:30 do 15:00 hodin. Momentálně je v klubu přihlášeno 12 žáků. Cílem našich klubových schůzek je nabídnout žákům takové hry, při kterých se naučí něco nového ve známém a příjemném kolektivu spolužáků a kamarádů a zároveň povedou žáky k jejich rozvoji. Žáci tak stráví zábavné a smysluplné odpoledne, ve kterém jsou hry naplánovány tak, aby byly pro žáky přínosné, motivující a pestré. Hry, které má klub k dispozici, můžeme rozdělit do několika skupin:

 • Deskové hry: Sázky a dostihy, Člověče, nezlob se!, Dixit, Z pohádky do pohádky, Želva a zajíc, Dáma, Mlýn, …
 • Strategické hry: Karak, Kingdomino, Carcassonne, Lodě, Piškvorky
 • Postřehové hry: Dobble, Duch, Švábí salát
 • Motorické hry: Velká barevná věž, Mӧllky, Mikádo, Twister, Opičky, Kuličkové bludiště, Stolní bowling, Stolní curling, Stolní fotbal
 • Karetní hry: Prší, Uno, Bang!, Kvarteto, Černý Petr, Yogi, 6 bere!
 • Logické a vědomostní hry: Brainbox – Abeceda, Svět, Pohádky, Obrázky, Zvířata, Příroda, Brainbox – velká desková hra, Naše století, Umí prase létat?, Vědomostní pexeso, Tangram, Piškvorky, hlavolamy, bludiště,…
 • Slovní hry: Krycí jména, Batamo, Scrabble a další jednoduché slovní hry

Jak se říká, „Kdo si hraje, nezlobí!“. Hra má všestranný formativní vliv na malé i velké, a proto hlavními hodnotami našeho klubu jsou čestné jednání, smysl pro čistou a poctivou hru, ochota ke spolupráci, ohleduplnost a citlivost k druhým, skromnost a pravdomluvnost. Lépe čestně prohrát, než zvítězit podvůdkem nebo úskokem. Při hodnocení her bude vždy přihlíženo spíše k dobré snaze, rytířskosti a obětavosti než konečnému výsledku. 

Důležité informace: 

První klubová schůzka – pondělí 9.9.2019 od 13:30 do 15:00 hodin.

Další plánované schůzky – 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.2019, 6.1., 13.1., 20.1.2020 – v případě změny budou žáci informováni prostřednictvím „úkolníčků“, webu.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem omluvena. V případě dlouhodobé absence nebo ukončení docházky žáka do klubu je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.  

První projektový den ve školní družině proběhl dne 4. 4. 2019. Cílem byl rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti, tvořivosti, rozhodnosti a schopnosti týmové spolupráce, budování odpovědného vztahu k životnímu prostředí.

Hned po obědě jsme se sešli ve školní dílně, kde za námi přijela paní učitelka Pavlína Hanáková. Každý z nás dostal ušitou tašku, kterou si podle své fantazie vymaloval. Povídali jsme si o tom, proč je lepší používat látkové tašky než igelitové. Vyzkoušeli jsme si různé techniky malování – otisky, tupování, razítka, foukací fixy. Všichni si chtěli vyzkoušet většinu technik, a tak vznikly krásné pestrobarevné tašky pro maminku. Potom jsme se přemístili do školní družiny, kde jsme společně hráli ekologické hry.

Žáci si během projektového dne osvojili, jak se vhodně seznamovat s druhými lidmi, jak správně pozdravit, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, ale také schopnost naslouchání druhým. Během celého odpoledne byl kladen důraz na kladný vztah mezi spolužáky založeného na vzájemném respektu a radosti ze spolupráce, rozvoji kreativity, jemné motoriky, estetického cítění. Formou připravených her s ekologickou tematikou, prostřednictvím modelových situací si žáci vyzkoušeli třídění odpadu, chování k přírodě. Prostřednictvím dotazníků spokojenosti žáci toto odpoledne hodnotili velice kladně.

Projektové dny v ŠD

Projektový den v ŠD

Naši pomocníci při výuce

Žákovská čítanka
Regionální čítanka
Pátrání po minulosti
Hry pro jazykovou výchovu
Hry pro SV KV DV
Hry pro matematiku
Hry smyslové vnímání
Učebnice pro FG EV
Cvičebnice z ČJ
Průřezová témata
PV - příručka dílny
PV - příručka kuchyňka