11. 9. 2019 se konal VIP výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích. Byla to naše odměna za 1. místo v celostátní soutěži Přeměna odpadů na zdroje, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Veškeré náklady financovala společnost EKO–KOM, a. s., sponzor soutěže.

Jakmile jsme se ocitli za vstupní bránou, nevěděli jsme, kam se rozeběhnout dřív. Lákadly byly obří trampolíny, prolézačky, obří houpačky, podzemní bludiště, nadzemní bludiště, kolotoč, horolezecká stěna, různé skluzavky, hrátky ve vodním světě. Zkusili jsme vše. Plnili jsme také úkoly zaměřené na třídění odpadu. Informace jsme získávali z informačních tabulí, které v parku instaloval náš sponzor EKO-KOM, a. s. Všichni jsme se svezli vláčkem po úzkokolejné trati do tankodromu, kde jsme si vyzkoušeli, jak se sedí v tanku, jak se zaměřuje dělem, prohnali jsme se zákopem i podzemními chodbami. Pro větší děti však největším zážitkem byla jízda bojovým vozidlem pěchoty drsným terénem s prudkými sjezdy a výjezdy, broděním.

Krásný zážitek umocnily rozzářené oči dětí a jejich nadšená slova, že na lepším výletě ještě nikdy nebyly. Děkujeme sponzorovi EKO-KOM, a. s., Ministerstvu průmyslu a obchodu.

 

Ve dnech 10. 6.—14. 6.
2019 proběhla tradiční akce školy Ekologický týden. Žáci zkoumali louky, les a
potok v okolí Amálky, zjišťovali, kteří živočichové žijí v daném prostředí,
určovali rostliny. Všichni navštívili ekocentrum Paleta Oucmanice. Mladší žáci
zkoumali život včel, svinuli si svíčku ze včelího vosku, patlali se v hliněné
mazanici a zhotovili si hliněný výrobek, učili se zpracovávat len, starat se o
hospodářská zvířata– kozy, králíky, největší atrakcí však byl osel Amos.
Zahráli si také hry, které si hráli naši předkové (staročeské hry). Starší žáci
se také stali včelaři, zahráli si hry podporující týmovou spolupráci, pomocí
strategické hry se vžili do obyvatel Afriky, zjišťovali, co všechno najdeme v
kompostu, vyřezávali si lžičky, které si odvezli domů. Další akcí byla tradiční
Stezka Ferdy mravence, kde žáci plnili úkoly v okolí Amálky podporující týmovou
spolupráci. Poslední akcí byl Den řemesel, který proběhl v pátek 21. 6. Žáci si
mohli vybírat z těchto dílen: pekařská, šití polštářků, šití tašek, tetování, bylinkové
nápoje, bezinková šťáva, kuličková dílna, výroba lucerniček, vytváření lapače
snů.

Ekologický týden byl
realizován ve spolupráci se zapsaným spolkem K.O.T.V.A. a byl podpořen
finančním příspěvkem z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 20000,- Kč, dále
z výtěžku z výstav žákovských prací (vánoční, velikonoční).

V naší škole třídíme bioodpad snad již od nepaměti. Paní uklízečka jej vynáší do kompostéru, který je u budovy školy. V letošním školním roce zkusíme novinku – chov kalifornských žížal. Objednali jsme si vermikompostér, žížalí násadu. Žížaly budeme krmit zbytky ovoce (ohryzky od jablek), slupkami od brambor a  zeleniny (z našeho vaření ve školní kuchyňce), čajovými sáčky, zbytky rostlin. Měla by vzniknout kvalitní zemina a žížalí čaj, který budeme přidávat do zálivky pokojových rostlin. Jsme napjatí, jak se nám bude „žížalování“ dařit.

18. 9. 2018 pro nás zaměstnanci CHKO Jeseníky připravili velice atraktivní ekologický výlet. Autobus nás vyvezl k chatě Vilemíně na Dolní Moravu. Starší žáci se vydali zdolat vrchol Králického Sněžníku, pro mladší žáky byl přichystán pestrý program – seznámili se s tím, co v dané oblasti roste, se kterými živočichy, ptáčky, hmyzem se zde mohou potkat,  prohlédli si živé sovy a dravce, vysadili si kousek nového lesa.

Akce se nám všem moc líbila. Děkujeme, zvláště pak paní Nožířové.