Již tradičně jsme oslavili svátek SVATÉHO MARTINA Připravili jsme si občerstvení, zahráli divadlo, zasoutěžili a nakonec nám byla dána možnost si i zatancovat.

O letních prázdninách byla započata výstavba nového venkovního schodiště. Původní schodiště bylo v dezolátním stavu a neodpovídalo bezpečnostním předpisům. Stavební práce byly dokončeny k 31. 10. 2022. Máme nejen nové schodiště, ale i zrenovované prostranství před školou, které na jaře zvelebíme – vybudujeme odpočinkový kout, pískoviště, okrasný a bylinkový koutek.

Za realizaci stavebních prací děkujeme firmě REVSTA, s. r. o., a našemu zřizovateli Pardubickému kraji za finanční podporu. 

V úterý před podzimními prázdninami jsme s Martínkem upekli pro děti, které měly odpolední vyučování,  štrůdl z našich jablíček.

První školní měsíc utekl jako voda a co se dělo u nás ve školní družině? Pracovali jsme s hlínou, hráli divadlo a byla nám dána možnost si vyzkoušet práci v dílně. Mimo to rádi malujeme, hrajeme si, zpíváme a plníme úkoly z celoroční hry.

Svět zvířat – projekt

  1. 10. a 4. 10. proběhl celoškolní projekt Svět zvířat. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených týmů. Jejich úkolem bylo zjistit informace o vylosovaném světadíle, zjistit, která zvířata tam žijí, v encyklopediích vypátrat zajímavé informace o daných zvířátkách, zjistit, která zvířata jsou ohrožená, která už vyhynula. Svá zjištění zakreslovali na flipchart. Dalším úkolem zarecitovat básničku o zvířeti (bylo možné vymyslet svou básničku), připravit pohoštění pro ostatní týmy, které reprezentuje daný světadíl. Tým Antarktidy připravil kanopky s rybičkovou pomazánkou, tým Austrálie (+Asie) připravil čokoládové řezy lamington, tým Evropy (+ Afriky) upekl štrůdl, tým Ameriky se prezentoval dýňovým koláčem a vařenou kukuřicí.

Projekt proběhl dle rámce stanoveného v ŠVP Škola naplno. Byla realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova.

 21.9.2022 jsme se zúčastnili branného závodu Memoriál četaře Arnošta Hrada. Běželi jsme podzemím bunkru, vystoupali 285 schodů, plnili znalostní a dovednostní úkoly, svezli se vojenským terénním vozidlem. Vše jsme zvládli na výbornou. Každý z nás obdržel diplom, medaili, drobné dárky, obě naše družstva získala zlatý pohár. Velice děkujeme organizátorům za skvělý, nepopsatelný zážitek.

Světový den 1. pomoci na Velkém náměstí v Králíkách. Navštívili jsme stanoviště hasičů, policie, horské služby, celní správy, červeného kříže. Vyzkoušeli jsme si podat 1. pomoc, trefit cíl stříkačkou, policejní pouta a mnoho dalšího. Děkujeme pořadatelům za pěkné zážitky.

  1. 9. a 9. 9. proběhly dvě akce z našeho tradičního projektu Ekologický týden. Ve čtvrtek jsme navštívili Muzeum řemesel Letohrad a Skipi park Letohrad. V pátek se žáci aktivně účastnili řemeslných dílen – natírání rámečků a tvoření obrázků, osázení truhlíků netřesky, smažení křapáčů a pečení makového koláče se švestkami, šití levandulových pytlíčků, tvoření papírových cedulek, příprava skleniček na pečený čaj. Aktivity byly částečně podpořeny z rozpočtu Pardubického kraje (dofinancování projektu Ekologický týden, který proběhl v červnu).

Nový školní rok 2022/2023 jsme zahájili dvoudenním adaptačním pobytem v Českých Petrovicích, který se uskutečnil ve dnech 6. až 7. září a byl připraven pro všechny žáky školy. První den dopoledne byly lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí realizovány interaktivní programy všeobecné prevence Začátek (1. stupeň) a Co tam? (2. stupeň). Slunečné odpoledne nás vylákalo na procházku ke Kašparově chatě a na rozhlednu Amálku, mladší žáky k Scholzovu mlýnu. Později se děti věnovaly sportovním aktivitám na hřišti. Zahrály si softtenis, badminton, házely si létacím talířem či se houpaly na houpačkách nebo stavěly věž z dřevěných hranolů. Večer na děti čekalo opékání párků a zábavné stolní hry, u kterých jsme se hodně pobavili. Druhý den se s dětmi realizovaly aktivity a hry zaměřené na spolupráci, vzájemnou pomoc a budování důvěry. Pěkné a milé zázemí nám poskytla Horská chata Na Rozcestí, kde o nás bylo velmi hezky postaráno. Moc děkujeme!

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč. Poděkování patří také dvěma sponzorům, kteří přispěli celkovou částkou 4 000,-.

Přejeme Vám báječné léto plné sluníčka, dobré nálady, skvělých, nezapomenutelných zážitků a pevné zdraví.

Ve středu 29. 6. jsme slavnostně vyřadili zábavnou formou žákyně 9. ročníku. Abychom zjistili, zda jsou připraveny pro praktický život (vysvědčení dostanou až 30. 6.), přichystali jsme pro ně praktické úkoly, které plnily se svou “rodinou” z řad žáků školy. Přebalovaly miminko, rovnaly oblečení do skříně, připravovaly svačinu, přesazovaly kytky, odesílaly balíček a vyplňovaly podací lístek. A jak obstály? Na výbornou. Přejeme jim hodně úspěchů při studiu na střední škole, radost a štěstí v dalším životě. A těšíme se na to, až nám za tři roky přinesou ukázat výuční list.

Ve dnech 27. – 28. června se uskutečnil dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem částkou 16 000,- Kč. První den děti navštívily rozhlednu Amálka, na kterou vystoupaly po naučné stezce Království přírodních sil z Českých Petrovic. Dále navštívily místní zážitkový Sportareál, kde si dostatečně protáhly svá těla na trampolínách, skákacím hradu a užily si zábavnou jízdu na tubingu či nafukovacích člunech. Následoval pěší přesun do Pastvin po turistické trase a podvečerní koupání ve vodní nádrži. Osvěžit si svá těla po horkém dni bylo velmi příjemné. Druhý den byla pro děti připravená plavba na elektrolodích, aby si mohly prohlédnout celou přehradu. Zázemí pro ubytování a stravu nám opět poskytla chata Bublačka. Všichni jsme si to moc užili!