Sticky

Vyjadřujeme podporu Ukrajině a jejím občanům v těžké situaci. Cítíme s vámi

Přejeme Vám báječné léto plné sluníčka, dobré nálady, skvělých, nezapomenutelných zážitků a pevné zdraví.

Ve středu 29. 6. jsme slavnostně vyřadili zábavnou formou žákyně 9. ročníku. Abychom zjistili, zda jsou připraveny pro praktický život (vysvědčení dostanou až 30. 6.), přichystali jsme pro ně praktické úkoly, které plnily se svou “rodinou” z řad žáků školy. Přebalovaly miminko, rovnaly oblečení do skříně, připravovaly svačinu, přesazovaly kytky, odesílaly balíček a vyplňovaly podací lístek. A jak obstály? Na výbornou. Přejeme jim hodně úspěchů při studiu na střední škole, radost a štěstí v dalším životě. A těšíme se na to, až nám za tři roky přinesou ukázat výuční list.

Ve dnech 27. – 28. června se uskutečnil dvoudenní sportovně turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem částkou 16 000,- Kč. První den děti navštívily rozhlednu Amálka, na kterou vystoupaly po naučné stezce Království přírodních sil z Českých Petrovic. Dále navštívily místní zážitkový Sportareál, kde si dostatečně protáhly svá těla na trampolínách, skákacím hradu a užily si zábavnou jízdu na tubingu či nafukovacích člunech. Následoval pěší přesun do Pastvin po turistické trase a podvečerní koupání ve vodní nádrži. Osvěžit si svá těla po horkém dni bylo velmi příjemné. Druhý den byla pro děti připravená plavba na elektrolodích, aby si mohly prohlédnout celou přehradu. Zázemí pro ubytování a stravu nám opět poskytla chata Bublačka. Všichni jsme si to moc užili!

Ve dnech 13. – 17. 6. 2022 se u nás konal již tradiční Ekologický týden. Ten letošní se nesl v duchu „Ze života našich předků“. A jaké aktivity na nás čekaly?

Pondělí bylo Dnem řemesel. Žáci v průběhu dopoledne navštívili dvě tvořivé dílny. Letos si vybírali z těchto dílen: Pečení – masové rohlíčky, minipizzy, valašské frgále, šití tašky, malování na kameny, zdobení ulit, netřesková zahrádka, voňavá mýdla, vizitka na dveře, dřevění panáčci, korálkové náramky.

V úterý jsme navštívili Středisko experimentální archeologie v Uhřínově. Seznámili jsme se se životem našich předků v pravěku a středověku, vyzkoušeli si, že to vůbec neměli jednoduché – umleli jsme si obilí v kamenném mlýnku a upekli placky, česali jsme len, tkali jsme látku, stříleli z luku, vyzkoušeli jsme si drátěnou košili a meč. Pak jsme šli na exkurzi do slovanské polozemnice, do středověkých obydlí.

Ve středu jsme již tradičně odjeli do ekocentra Paleta v Oucmanicích. Vyzkoušeli jsme si, jak se zpracovává ovčí vlna, vytvořili si z ní náramky a obrázky pomocí techniky filcování, zopakovali si, co známe o domácích zvířátkách, stloukli jsme si máslo a pomazlili s králíčky, morčaty, kozami a oslem Ámosem, zahráli si staročeské hry – drápky, gorodky, fazole, kuličky, káču, tloukli jsme špačky.

Čtvrtek a pátek patřil pašerákům, financům a celníkům. Abychom se na ně řádně naladili, zhlédli jsme film Krakonoš a lyžníci. Poté jsme se vypravili do Východočeského památníku celnictví v Králíkách. Tam jsme zkoušeli zpracovat pracovní listy, které vytvořila paní učitelka I. Nesvadbová a které budou sloužit návštěvníkům muzea. Další den jsme zahájili v pěchotním srubu K-S 14, kterým nás provedl pan Milan Vraštil. Pak jsme se vydali na pašeráckou stezku, kterou pro nás připravily I. Nesvadbová, V. Krsková a J. L. Kholová. Tato stezka zábavnou formou propojuje pěchotní srub a „muzeum celníků“ na náměstí. Bude sloužit nejen návštěvníkům Králík, ale i všem, kteří si ji budou chtít vyzkoušet. Bližší informace budou na webových stránkách Východočeského památníku celnictví.

Ekologický týden byl podpořen finanční částkou 18.200,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím K.O.T.V.A., z. s. Zástupcům sdružení děkujeme za každoroční pomoc při získání finančních prostředků.

Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy

Zástupci naši školy se zúčastnili Školního atletického parapoharu v Pardubicích. Jaroslav Brůna obsadil 1. místo v hodu kriketovým míčkem a v 60m běhu vozíčkářů, Filip Vasiljev obsadil 3. místo ve skoku dalekém. Největší překvapeni nás čekalo na konci závodů. Z 22 účastnících se družstev jsme vybojovali celkové 1. místo. Gratulujeme!  

Dne 19. 5. 2022 proběhlo vzdělávání celé sborovny v oblasti environmentální výchovy pod taktovkou osvědčených školitelů ze SEVERu Horní Maršov – JUDr. Hanou Kulichovou a Jáchymem Škodou. Praktickou část jsme realizovali v přírodě u chaty Amálky. Navnadili  jsme se aktivitami smyslového vnímání, poté se z nás stali výzkumníci – prováděli jsme biomonitoring života v Kralickém potoce, hledali jsme lišejníky a na základě jejich identifikace určovali kvalitu životního prostředí v dané oblasti.  Poté proběhla teoretická část ve škole. Zabývali jsme se otázkami, proč učit venku, jaké jsou přínosy výuky venku pro žáky, seznámili jsme se s odbornou literaturou.

Jaké byly reakce pedagogů na proběhlé vzdělávání?

Líbilo se mi, jak jste nás dnem provedli a navedli na nová poznání. Důležité pro mě je, že jsem si v přírodě vyzkoušela zapomenuté dovednosti.

Co jsem si střihla nového? Chůzi se zrcátkem v lese – hlavu jsem měla v nebi.

Seminář splnil má očekávání, líbilo se mi v přírodě, aktivity měly šmrnc.

Radost mám z nových aktivit, které jsme si vyzkoušeli.

Chci si uložit celý den, všechny aktivity šly pěkně za sebou.

Vše bylo moc zajímavé, málo času, chtělo by to jít více do hloubky – např. monitoring potoka.

Aktivita proběhla za finanční podpory z rozpočtu Pardubického kraje ve spolupráci s K.O.T.V.A., z. s. Děkujeme.

Zápis do prvního ročníku 2022/2023

se koná dne 22.4.2022 ve 13:30 – 15:30 hod.

  1. 3. 2022 byla slavnostně předána přestavba sociálních zařízení k užíváním našim žákům a zaměstnancům školy. Pásku přestřihli ředitel školy, majitel stavební firmy pan Stanislav Revús, stavební dozor pan Miroslav Švestka, projektant pan Pavel Švestka. Na novou přestavbu se přišli podívat i zástupci města Králíky v čele s tajemníkem Janem Divíškem. Zástupci zřizovatele se vzhledem k současné situaci, obrovské vytíženosti  ze slavnostního předání stavby omluvili. Všem patří ještě jedno velké DĚKUJEME.

Vzdělávání sborovny na téma „Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS“

O jarních prázdninách proběhlo vzdělávání sborovny na téma Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS pod vedením zkušené lektorky paní Mgr. Jaromíry Staňkové. Vzdělávání bylo „šito na míru“ našim potřebám. Rozebrali jsme konkrétní kazuistické případy zvládání náročného chování dětí, seznámili se s formami a metodami řešení tohoto chování, které vycházejí z metodiky strukturovaného učení, rozvoje komunikace, sociálních dovedností a předvídatelnosti. Seznámili jsme se s problémy při herních aktivitách žáků s PAS, při skupinových aktivitách. Vzdělávání obsahovalo i praktické aktivity, při nichž se pedagogové vcítili do role autistického žáka.

Moc děkujeme paní lektorce za praktické nápady, podněty pro další práci, příjemný den. Školení bylo super.

Odpověď paní lektorky Mgr. Jaromíry Staňkové

Děkuji za pozvání, moc ráda se do Speciální ZŠ Králíky vracím. Pedagogové si na vlastní kůži „autibrýlemi“ vyzkoušeli, jak odlišný může být pohled na svět a jak jednoduché aktivity, které po žácích často chceme, mohou být kvůli tomuto pohledu velmi složité.

Na zvládání chování náročného na péči u žáků s PAS a s těžším intelektovým znevýhodněním jsme nahlíželi pomocí MEAS modelu (respektující model), který je součástí metody PBS – Podpory pozitivního chování. Těším se na další příště.