Domácí příprava 7.r. LMP

Domácí příprava 7.r. ZV

Ročník:

7. (N.K., M. D.)

Týden:

23. 3. – 10. 4. 2020

Informace:

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ!

Prezentace na vyučovací předměty: byly zaslány emailem

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA

Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,  www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? Kontaktuj (telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou třídní učitelku (všední den v době od 9.00 do 12.00 h)

Učivo:

Český jazyk

Jv –Vzory podst. jmen r. středního, ženského, mužského – zpracovat pracovní listy, které byly vydány; 

Cvičebnice čj – str. 103 – 105/cv. 15, 16 – KAŽDÝ DEN 1 CVIČENÍ DO SEŠITU (dle zadání, pokynů u cvičení) – nebo pošli každý den zpracované cvičení emailem, opravím a pošlu zpět

Lv – zpracovat pracovní listy, které byly vydány

Občanská  vých.

Vnější a vnitřní ochrana státu (policie, armáda)Prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s. 31 – 32 a vypracuj si pracovní list, práci si rozděl na 2x

Dějepis

Gotika; Jan Hus

Pustit si prezentaci, přečíst zápis u PL, zpracovat PL, přípravu na prověrku

Zeměpis

Králicko; Severní Morava a Slezsko

Pustit si prezentaci, přečíst zápis u PL, zpracovat PL

Matematika

Procvičování – zpracuj pracovní listy, které ti byly zaslány

Přírodopis

Savci Stavba těla, pokryv těla (kůže, srst, chlup), kostra, orgánové soustavy, rozmnožování, význam, výskyt, Bezpečné chování ve styku s živočichy, přenosné nemoci na člověka

Prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s. 43 – 47, vypiš si shrnutí s. 46, vypracuj PL a písemně odpověz na otázky z uč. s. 47 (práci si rozděl na 4x)

Fyzika

Šroub

Kolo na hřídeli

Vždy si prohlédni prezentaci, přečti si text, vypiš si informace z rámečků a vypracuj PL (vytisknout či přepsat otázku + správnou odpověď)

Anglický jazyk

Počítání od 1 do 70 a zpět – ústně

Příkazy – uč. s. 14 (značky – Go straight on = Jdi rovně., Stop = Zastav., Turn left = zatoč vlevo., Turn right = Zatoč vpravo. ) – přečíst, přepsat do školního sešitu a naučit se zpaměti

PS s. 14/9, 10, 14 (přelož do šk. Seš.), s. 16-17 přečíst si rozhovory a přeložit si je

Slovíčka – zopakovat si slovíčka z uč. s. 20 – 21 (1. – 3. kapitola)

Procvičování na internetu: www.skolakov.eu (vyber vpravo Angličtinu), www.english-time.eu/ (vyber English Now a dále video, hry, …) či jiné 

Angličtině se věnuj 3x v týdnu alespoň 15 minut

Slovenský jazyk

Tematické okruhy a jejich slovní zásoba    Barvy  – procvičuj si slovíčka (máš ve složce)

Poslech jednoduchých textů a písní

Číslovky 1 – 10  – viz. nová slovíčka – nauč se je zpaměti (můžeš si je procvičovat např. při hře Člověče, nezlob se ), přelož si věty pomocí překladače

Domácí úkoly

Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů

Ročník:

7. (Š. B.)

Týden:

23. 3. – 10. 4. 2020

Informace:

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ!

Prezentace na vyučovací předměty: byly zaslány emailem

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA

Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,  www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? Kontaktuj (telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou třídní učitelku (všední den v době od 9.00 do 12.00 h)

Učivo:

Český jazyk

Jv – Přídavná jména – mluvnické kategorie, pravopis koncovek – zpracovat pracovní listy, které byly vydány

Cvičebnice čj –str. 129 – 133/cv. 2a-g, cv. 1a-e, cv. 2a- i – KAŽDÝ DEN 1 CVIČENÍ DO SEŠITU (dle zadání, pokynů u cvičení), nebo pošli každý den zpracované cvičení emailem, opravím a pošlu zpět

Lv – zpracovat pracovní listy, které byly vydány

Občanská  vých.

Vnější a vnitřní ochrana státu (policie, armáda)Prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s. 31 – 32 a vypracuj si pracovní list, práci si rozděl na 2x

Dějepis

Gotika; Jan Hus

Pustit si prezentaci, přečíst zápis u PL, zpracovat PL, přípravu na prověrku

Zeměpis

Králicko; Severní Morava a Slezsko

Pustit si prezentaci, přečíst zápis u PL, zpracovat PL

Matematika

Celá čísla

Učebnice str. 32 – 35

Přečíst, dle návodu vypracuj příklady na těchto stránkách 

Přírodopis

Savci Stavba těla, pokryv těla (kůže, srst, chlup), kostra, orgánové soustavy, rozmnožování, význam, výskyt, Bezpečné chování ve styku s živočichy, přenosné nemoci na člověka

Prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s. 43 – 47, vypiš si shrnutí s. 46, vypracuj PL a písemně odpověz na otázky z uč. s. 47, práci si rozděl na 4x

Fyzika

Šroub

Kolo na hřídeli

Vždy si prohlédni prezentaci, přečti si text, vypiš si informace z rámečků a vypracuj PL (vytisknout či přepsat otázku + správnou odpověď)

Anglický jazyk

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs – Na této adrese je naše učebnice Project a můžeš s její pomocí udělat všechna zadaná cvičení: 

Uč. s. 74/6D – The lost penguin – cv.1 (poslech z netu, napiš věty do šk. sešitu), cv. 2 – přečíst a přeložit

Uč. s. 75 – Grammar – Making suggestions = tvoření návrhů:

1. Why don´t we + základní tvar slovesa (Why don´t we play tennis?)

2. Let´s + základní tvar slovesa (Let´s watch TV.) 

3. Shall we + základní tvar slovesa (Shall we meet outside the sports centre?) – toto si přepiš do školního sešitu, + datum anglicky

Uč. s. 75/3a,b, 4a – napsat do šk. sešitu

Uč. s. 75/5 (poslech z netu, do sešitu si připrav tabulku a tu na základě poslechu doplň), cv. 6 – přečti a doplň ústně

Uč. s. 76/Culture – The British cinema

Procvičování na internetu: www.skolakov.eu (vyber vpravo Angličtinu), www.english-time.eu/ (vyber English Now a dále video, hry, …) či jiné

Slovenský jazyk

Tematické okruhy a jejich slovní zásoba    Barvy  – procvičuj si slovíčka (máš ve složce)

Poslech jednoduchých textů a písní

Číslovky 1 – 10  – viz. nová slovíčka – nauč se je zpaměti (můžeš si je procvičovat např. při hře Člověče, nezlob se   ), přelož si věty pomocí překladače

Domácí úkoly

Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů