Výlet s překvapením připravili pro žáky paní učitelka Krsková se synem Filipem. Umístili do lesa skřítky, kteří měli pro žáky připraveny úkoly. Na trase od myslivecké chaty k Mariánskému prameni jich žáci našli deset, zodpovídali jejich otázky, plnili úkoly. Na konci stezky objevili domeček, ve kterém si vybrali hračku či drobnost, které se jim líbily, a na oplátku do domečku dali to, co sami přinesli. Nakonec splnili poslední úkol – postavili skřítkům lesní domečky.

Skřítkovu dobrodružnou stezku mohou využít i ostatní děti (nejen z Králík) do konce října.