Ve dnech 7. a 8. října 2020 se uskutečnil pro žáky celé školy dvoudenní projekt primární prevence Správná cesta. První den byl na 1. stupni realizován interaktivní program specifické prevence Začátek a na 2. stupni program Kybersvět. V rámci této aktivity jsme spolupracovali s lektorkami z Krajského centra primární prevence v Ústí nad Orlicí. Odpoledne jsme se vydali na turistickou vycházku po cyklotrase na Dolní Moravě a příjemný večer pak věnovali stolním hrám, při kterých jsme se moc pobavili. Následující den byl pro žáky připraven program v podobě her zaměřených na vzájemnou spolupráci a pozornost. Při tvořivé činnosti si žáci namalovali třídní vlajky, které je měly symbolizovat. Všichni jsme opět prožili krásné dva dny v penzionu Moravanka, kde o nás bylo velmi dobře postaráno!

Tento projekt byl finančně podpořen Pardubickým krajem částkou 10 000,- Kč.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.