Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Králíky proběhne elektronicky. Od 1.4.2020 bude zde vyvěšen odkaz na elektronickou žádost o přijetí. Vlastní zápis (předání povinné dokumentace) bude proveden dne 17.4.2020 od 13:00 – 15:00 hod. v budově školy.

Doklady potřebné k zápisu:

občanský průkaz

rodný list dítěte

doporučení školského poradenského pracoviště