Ve spolupráci s MAP Orlicko proběhla v naší škole dne 25. 5. 2021 ukázková hodina čtenářské dílny, nejdříve v 1. – 4. ročníku pod vedením paní učitelky Leony Šponarové, poté v 5. – 8. ročníku pod vedením paní učitelky Ivy Nesvadbové.  Pedagogičtí pracovníci z jiných škol tak mohli on-line sledovat výuku čtení, ve které se seznámili, jak zajímavě pracovat s literárním textem. Byly využity metody předvídání, vyjádření představ, pocitů, komunitní kruh, metoda ano – ne, myšlenková mapa, hrové činnosti. Obě vyučovací hodiny byly kladně hodnoceny jak samými žáky, tak pedagogickými pracovníky, kteří se účastnili on-line přenosu.

„Abraka, dabraka, čáry, máry, kostěná noha, černá máry,…“. Nejen takto se u nás ve škole v pátek 30. dubna čarovalo. Na naše nejmladší žáky 1. – 4. ročníku čekala v tento den výuka zaměřená na toto téma. Povídali jsme si o tradici svátku, přečetli si básničky, vymýšleli jména čarodějnicím, přepisovali je, odtajnili jméno čarodějnice v luštěnce, hledali cestu v bludišti, vyzkoušeli si poskládat čarodějnice z geometrických rovinných útvarů. Samozřejmě nechyběla proměna v čarodějnice a čaroděje. Poté již mohla začít čarodějnická zábava venku.

Vzhledem k vládním opatření proběhne zápis žáků do 1. ročníku  po domluvě s ředitelem školy v týdnu 19.4.-23.4.2021

Od 12.4.2021 je škola opět otevřena k prezenční výuce pro všechny ročníky.

Osobní přítomnost žáků ve škole je podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Všichni žáci a zaměstnanci budou v pondělí a ve středu před zahájením výuky povinně testováni.

Testů se nezúčastní ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testování (to však bude nutné prokázat, např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).

Velikonoční výstava – tentokráte za sklem dveří naší školy. Věříme, že kolemjdoucí příjemně naladí na velikonoční svátky, jarní dny.

Nakupujete on-line? 

A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? 🙏 

Na odkaze

http://bit.ly/30Kc-pro-Specialni-ZS-Kraliky

si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné. Akce platí od 23. 2. do 25. 2. 2021. 

Děkujeme za všechny stažené Pomocníky a sdílení tohoto příspěvku, vážíme si toho. 🍀

V pátek 12. února se všichni žáci školy vydali s myslivcem – panem Švorcem do lesa ke krmelci. Naše spolupráce trvá již bezmála 15 let – začíná podzimním sběrem kaštanů, vrcholí společnou vycházkou do lesa ke krmelci. I tentokrát jsme byli pozornými posluchači při jeho vyprávění o lese, o zvířátkách, sledovali jsme stopy zvířat (lišky, srnky, zajíce, kuny),  poznávali zvířátka dle obrázků, rozpoznávali stromy napadené kůrovcem. U krmelce každý z nás nasypal zvířátkům něco dobrého na zub – staré pečivo, jablka, mrkev (kaštany jsme na podzim žádné nenašli).

Děkujeme panu Švorcovi za krásně prožité dopoledne plné zážitků, za obrázky zvířátek a sladkosti, které pro nás měl připraveny. A těšíme se na společnou výpravu ke krmelci zase za rok.