Sticky

Vyjadřujeme podporu Ukrajině a jejím občanům v těžké situaci. Cítíme s vámi

Dne 19. 5. 2022 proběhlo vzdělávání celé sborovny v oblasti environmentální výchovy pod taktovkou osvědčených školitelů ze SEVERu Horní Maršov – JUDr. Hanou Kulichovou a Jáchymem Škodou. Praktickou část jsme realizovali v přírodě u chaty Amálky. Navnadili  jsme se aktivitami smyslového vnímání, poté se z nás stali výzkumníci – prováděli jsme biomonitoring života v Kralickém potoce, hledali jsme lišejníky a na základě jejich identifikace určovali kvalitu životního prostředí v dané oblasti.  Poté proběhla teoretická část ve škole. Zabývali jsme se otázkami, proč učit venku, jaké jsou přínosy výuky venku pro žáky, seznámili jsme se s odbornou literaturou.

Jaké byly reakce pedagogů na proběhlé vzdělávání?

Líbilo se mi, jak jste nás dnem provedli a navedli na nová poznání. Důležité pro mě je, že jsem si v přírodě vyzkoušela zapomenuté dovednosti.

Co jsem si střihla nového? Chůzi se zrcátkem v lese – hlavu jsem měla v nebi.

Seminář splnil má očekávání, líbilo se mi v přírodě, aktivity měly šmrnc.

Radost mám z nových aktivit, které jsme si vyzkoušeli.

Chci si uložit celý den, všechny aktivity šly pěkně za sebou.

Vše bylo moc zajímavé, málo času, chtělo by to jít více do hloubky – např. monitoring potoka.

Aktivita proběhla za finanční podpory z rozpočtu Pardubického kraje ve spolupráci s K.O.T.V.A., z. s. Děkujeme.

Zápis do prvního ročníku 2022/2023

se koná dne 22.4.2022 ve 13:30 – 15:30 hod.

  1. 3. 2022 byla slavnostně předána přestavba sociálních zařízení k užíváním našim žákům a zaměstnancům školy. Pásku přestřihli ředitel školy, majitel stavební firmy pan Stanislav Revús, stavební dozor pan Miroslav Švestka, projektant pan Pavel Švestka. Na novou přestavbu se přišli podívat i zástupci města Králíky v čele s tajemníkem Janem Divíškem. Zástupci zřizovatele se vzhledem k současné situaci, obrovské vytíženosti  ze slavnostního předání stavby omluvili. Všem patří ještě jedno velké DĚKUJEME.

Vzdělávání sborovny na téma „Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS“

O jarních prázdninách proběhlo vzdělávání sborovny na téma Zvládání chování náročné na péči a rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS pod vedením zkušené lektorky paní Mgr. Jaromíry Staňkové. Vzdělávání bylo „šito na míru“ našim potřebám. Rozebrali jsme konkrétní kazuistické případy zvládání náročného chování dětí, seznámili se s formami a metodami řešení tohoto chování, které vycházejí z metodiky strukturovaného učení, rozvoje komunikace, sociálních dovedností a předvídatelnosti. Seznámili jsme se s problémy při herních aktivitách žáků s PAS, při skupinových aktivitách. Vzdělávání obsahovalo i praktické aktivity, při nichž se pedagogové vcítili do role autistického žáka.

Moc děkujeme paní lektorce za praktické nápady, podněty pro další práci, příjemný den. Školení bylo super.

Odpověď paní lektorky Mgr. Jaromíry Staňkové

Děkuji za pozvání, moc ráda se do Speciální ZŠ Králíky vracím. Pedagogové si na vlastní kůži „autibrýlemi“ vyzkoušeli, jak odlišný může být pohled na svět a jak jednoduché aktivity, které po žácích často chceme, mohou být kvůli tomuto pohledu velmi složité.

Na zvládání chování náročného na péči u žáků s PAS a s těžším intelektovým znevýhodněním jsme nahlíželi pomocí MEAS modelu (respektující model), který je součástí metody PBS – Podpory pozitivního chování. Těším se na další příště.

Od začátku prosince se naší školou rozléhaly nejrůznější zvuky stavebních prací. Probíhala rekonstrukce sociálních zařízení. Toalety byly již v havarijním stavu, neodpovídaly hygienickým předpisům, proto je bylo třeba rekonstruovat. Vítěznou firmou z výběrového řízení, která rekonstrukci realizovala, byla stavební firma REVSTA – Stanislav Revús.

Po tři měsíce firma intenzivně pracovala – byly vystavěny nové toalety (včetně bezbariérové) s moderním zařízením a novými keramickými obklady, byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, teplé a studené vody, kanalizace, do nových podlah bylo zabudováno podlahové vytápění, byly osázeny nové dveře, stěny obloženy dřevěným obložením. Nově byl vybudován bezbariérový přechod mezi dvěma budovami. Celá rekonstrukce vyšla na 3 600 472 Kč.

Stavební práce byly ukončeny dle plánu. Ke slavnostnímu předání stavby nejbližších dnech za účasti krajských představitelů.

Děkujeme zřizovateli – Pardubickému kraji za poskytnutí finančních prostředků na danou rekonstrukci.

Děkujeme panu Stanislavu a Adamovi Revúsovým za vstřícné, rychlé jednání, za osobní, lidský přístup a ohleduplnost vůči našim žákům při stavebních pracích.

Finální obraz Vám přineseme po slavnostním otevření