Č.j.: 26/2018                               V Králíkách dne 20.1.2018       Vypracoval: Mgr. Zdeněk Nesvadba                             

 

 

 

Výroční zpráva

 o činnosti v oblasti poskytování informací

 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuji výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:

a.                  počet podaných žádostí o informace:  0

b.                  počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:  0

c.                  počet rozsudků soudu:  0

d.                  žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného zákona nebylo vedeno

 

Kromě poskytování informací v režimu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, klade škola důraz na zveřejňování informací o činnosti prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.zspkraliky.cz.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        ----------------------------------

                                                                                                                                                                         podpis