Ve dnech 4. 4. – 18. 4. 2019 se opět žáci prezentovali svými výrobky na Velikonoční výstavě, která již tradičně byla instalována v Městské knihovně Králíky. Děkujeme knihovnicím za spolupráci.

V naší škole třídíme bioodpad snad již od nepaměti. Paní
uklízečka jej vynáší do kompostéru, který je u budovy školy. V letošním
školním roce zkusíme novinku – chov kalifornských žížal. Objednali jsme si
vermikompostér, žížalí násadu. Žížaly budeme krmit zbytky ovoce (ohryzky od
jablek), slupkami od brambor a  zeleniny
(z našeho vaření ve školní kuchyňce), čajovými sáčky, zbytky rostlin. Měla by
vzniknout kvalitní zemina a žížalí čaj, který budeme přidávat do zálivky
pokojových rostlin. Jsme napjatí, jak se nám bude „žížalování“ dařit.

Již tradičně naše škola vystavuje výrobky našich žáků na vánoční výstavě, která je instalována v Městské knihovně Králíky od 29. 11. do 14. 11. 2018. Na vánoční výstavu byla veřejnost pozvána prostřednictvím Králického zpravodaje, hlášení městského rozhlasu. Vyvrcholením bude prezentace výrobků na vánočním jarmarku, který se koná 16. 12. 2018

13. prosince 2018 se konala již tradiční dílna pro rodiče. Tématem byla výroba vánočních svícnů. Potěšila nás hojná účast rodičů s dětmi, dokonce i prarodičů se svými vnoučaty. Při tvoření vládla příjemná, přátelská atmosféra, každá rodina si domů odnášela svůj vlastní naaranžovaný vánoční svícen.

Těšíme se na setkání při další – tentokráte velikonoční dílně.

18. 9. 2018 pro nás zaměstnanci CHKO Jeseníky připravili velice atraktivní ekologický výlet. Autobus nás vyvezl k chatě Vilemíně na Dolní Moravu. Starší žáci se vydali zdolat vrchol Králického Sněžníku, pro mladší žáky byl přichystán pestrý program – seznámili se s tím, co v dané oblasti roste, se kterými živočichy, ptáčky, hmyzem se zde mohou potkat,  prohlédli si živé sovy a dravce, vysadili si kousek nového lesa.

Akce se nám všem moc líbila. Děkujeme, zvláště pak paní Nožířové.

26. 9. 2018 se dva týmy naší školy účastnily orientační běhu mezi tvrzí Hůrka a srubem K – S 14. Akci zorganizoval Vojensko-historický klub Erika Brno.

Závod začal ve tvrzi Hůrka. Proběhli jsme celým bunkrem, vystoupali jsme 250 schodů a byli venku. Proběhli jsme překážkovou dráhu, plazili se v nepřátelském terénu, poskytli 1. pomoc zraněnému, podlezli jsme nákladní auto, do kterého jsme umístili zátěž – zavazadlo, které jsme po celou dobu nesli. Poté jsme si nasadili plynovou masku, vyměnili kolo od auta, stříleli ze vzduchovky, prověřili si znalosti z poskytnutí 1. pomoci, terénní topografie, historického kvízu z období Protektorátu Čechy a Morava.

Naše snažení bylo oceněno 1. a 2. místem – dostali jsme pohár, medaile a malé dárky. Akce se nám moc líbila.

Poslední předvánoční den je v naší škole určen vánoční besídce. Na tu letošní byli pozváni naši rodiče, potěšilo nás, že se na nás přišli podívat i prarodiče.

Dvouhodinový program jsme zahájili slavnostním příchodem se svíčkami a zpěvem koled. Poté následovaly programy jednotlivých tříd. Ti nejmladší přednesli vánoční a zimní básničky, doprovázené pohybem, školní družina nacvičila scénku z Grónské země. Třída paní učitelky Šponarové nám předvedla tanečky, děti se vžily do role profesionálních tanečníků a pěkně nás rozesmály. Logopedická třída paní učitelky Adamové nám zahrála scénku o rybářích a rybce. Žáci 2. stupně si v hodinách tělesné výchovy nacvičili country tanec na vánoční koledy. Vyvrcholením byl program nejstarších žáků – připravili si soutěžní kvíz pro žáky, rodiče i učitele, který prověřil, jak jsou znalí vánoční tématiky. Kvíz provázely scénky, vtipy, úryvky  z pohádek, filmů. Všichni účastníci kvízu na závěr dostali certifikát – vítězové získali titul Vánočního odborníka, který měl zakázáno sledování televizních pořadů v průběhu Vánoc. Ostatní získali titul Vánočního laika, který v průběhu Vánoc nesměl vykonávat žádnou jinou činnost, než sledovat televizi, vyhledávat  na PC tématiku Vánoc, aby se příště mohl honosit titulem „VÁNOČNÍ ODBORNÍK“.