ZELENÝ Pardoubek - velký úspěch školy

 

Na 10. krajské konferenci EVVO dne 19. 10. 2010 byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2010. Soutěže se zúčastnilo 63 škol (mateřské, základní, speciální, málotřídní, střední). Soutěž reflektuje celoroční práci škol v oblasti environmentální (ekologické) výchovy a vzdělávání a patří mezi největší podobné soutěže v ČR.

Základní škola praktická Králíky obsadila 1. místo v kategorii Speciálních škol, celkové 2. místo ze všech zúčastněných škol. Zároveň získala ocenění Ekologická škola (zařízení) Pardubického kraje 1. stupně, které je určeno školám a zařízením, které mění své okolí a svět - výsledky jejich environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty mají kladný dopad na přírodu, obec, město; uplatňují principy EVVO v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.

Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO