ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ ZÍSKALA MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA

               

 

                     Naše škola navázala na ekologické aktivity a úspěchy z minulých let a přihlásila se do mezinárodního programu Ekoškola (Eco – Schools, www.ekoskola.cz), který u nás organizuje ekologické hnutí Tereza. Jeho podstatou jsou ekologické aktivity v životě školy i mimo ni, které navrhují a realizují sami žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci, partnery školy, rodiči. A jak u nás probíhal „ekoškolní“ rok?

         Nejdříve jsme založili ekotým. V něm byli zástupci žáků ze všech tříd, učitelé, vychovatelka, paní uklízečka i pan školník. Scházel se přibližně dvakrát měsíčně, aby splnil metodiku sedmi kroků, která je společná pro všechny školy a všechny země, které se programu účastní. Založení ekotýmu byl 1. krok. Dalšími kroky bylo zpracovat analýzu ekologického stavu školy v oblastech Odpady, Prostředí školy, Energie, Voda. Na analýze se podíleli všichni žáci i zaměstnanci školy, dále rodiče žáků. Na základě vyhodnocení analýzy jsme si sestavili plán činnosti, který jsme pravidelně vyhodnocovali, doplňovali, vložili jsme ekologickou výchovu do vyučování. Zaměřili jsme se hlavně na témata Odpady  a Prostředí školy, další dvě témata byla pouze okrajová. Vytvořili jsme si ekokodex, což jsou (nejen) ekologická pravidla, která jsou závazná pro všechny, kteří navštěvují naši školu. O činnosti ekoškoly jsme pravidelně informovali ve školním časopise Školní bravíčko, které je distribuováno do Městské knihovny Králíky. Dále hned u vchodových dveří je nástěnka s vyvěšenou analýzou, plánem činnosti, aktualitami, naším ekokodexem. Po splnění všech těchto úkolů jsme podali žádost o udělení titulu a čekali na aditorskou návštěvu. Ta proběhla 11. 5. A byla  úspěšná. Paní auditorky vše zkontrolovaly, prověřily, vyptávaly se všech ve škole na různé věci, aby zjistily, zda je naše zpráva pravdivá. A pak už následovalo netrpělivé čekání, zda nám bude titul udělen.

Mezi nejzdařilejší akce našeho plánu určitě patřilo vymalování šaten dle návrhů žáků – malovali samozřejmě rovněž žáci. Dále pak vytvoření orientačních tabulí ve škole, označení tříd pomocí keramických rukou žáků, kterou si žák bude přenášet s sebou do různých tříd a po ukončení 9. ročníku mu zůstane na památku. Spolupracovali jsme rovněž s mateřskými školami z Králík a Prostřední Lipky, které pro nás sbíraly vysloužilé elektrospotřebiče a baterie, jež jsme odesílali do Asekolu a Ekobatu prostřednictvím celostátní soutěže Recyklohraní. V této soutěži jsme každý měsíc plnili úkol. Uspěli jsme s vyrobením nádoby na zpětný odběr baterií a s košem snů - Recyklonožkou – nádobou na tříděný odpad. Tato nádoba bude vystavena v Hradci Králové na celostátní konferenci Odpady a obce 2009, která proběhne ve dnech 10. – 11. 6.

A kdy proběhne slavnostní vyhlášení a předání titulu, vlajky? 24. června 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti vzácných hostů z MŠMT, MŽP a partnerů programu. Převzít titul pojedou dva nejaktivnější žáci z ekotýmu s pedagogickým doprovodem. Už se moc těšíme.

Ekotým ZŠ praktické Králíky

(T. Halbrštát, D. Klimešová, P. Chaloupecký, M. Loufek, J. Malá, K. Loufková, K. Muchová, A. Vyšohlídová, M. Doubínková, J. Juránková, A. Uhlíř, Z. Kleeová, J. Švanda, I. Nesvadbová