Dodatek k plánu environmentální výchovy

školní rok 2006 – 2007

DVPP

Specializační studium EVVO – 250 h (Nesvadbová)

6. krajská konference k EVVO (vyhodnocení soutěže Zelený ParDoubek) – 24. 10. 2006

Vzdělávání pedagogů s environmentální tématikou

Granty

Pardubický kraj (Ekologický týden)

ŠUŽ (naučná stezka Hledání ztraceného času)

Spolupráce

ČSOP Ústí nad Orlicí

spolky – myslivci

Školní pozemek

Budování odpočinkové části

Soutěže

Sběr papíru (využití sponzoringu prodejen, Autodoprava Hanák – výtěžek – péče o ježka, anketa žáků o použití finanční rezervy)

Sběr bylin

Celostátní výtvarné soutěže

Výukové programy

Bodlinka (říjen – listopad) – paní Malátková, péče o mládě ježka, jeho zazimování, vypuštění do přírody

Žáby (jaro) – paní Malátková

Projekty:

Ekologický týden: (program bude upřesněn v dubnu)

Simulační hry

Průzkum Hedečského potoka – srovnání výsledků s hodnotami z předchozích let

Lidová řemesla (vyučování v dílnách – ruční papír, tkaní náramků, batika, paspartování obrázků, aranžování, pletení z pedigu, výroba svíčky ze včelího vosku, zhotovení přírodních korálků, drátování kamínků, pečení chleba, staročeská kuchyně, keramická dílna, práce se dřevem apod.)

Výukové programy PALETY Pardubice

poklad skřítka Ekolíka (vyčištění přírody od odpadků – spolupráce s SMK)

Jarní stezka Ferdy Mravence – práce všeho druhu

Ekovýlet – Dlouhé Stráně (elektrárna), Velké Losiny – výrobna ručního papíru

Třídní kalendáře přírody

Přípravná fáze:

Rýsování, geometrie, informatika – narýsování okének pro jednotlivé dny v měsíci (pro žáky 1. stupně zpracují žáci 8., 9. ročníku), rozdělení každého okénka na 3 části – kalendář bude sloužit i v dalších dvou letech pro porovnávání počasí

Výtvarná výchova – výtvarné zpracování jednotlivých měsíců

Pozorování:

Stanovení služeb – dvojice (výměna po týdnu, měsíci), zaznamenávání údajů do kalendáře, prostřídání všech žáků (pomoc třídních učitelů)

Příroda – stromy, rostliny, živočichové, práce na zahradě, …

Počasí – každodenní zápisy pomocí značek, měření teploty (jednotný čas – 10.00)

Naše stromy a les

Den v lese

jednodenní projekt celé školy

Keltský stromový kalendář

Propojení výtvarné výchovy a slohového vyučování

ztvárnění keltského kalendáře, každý žák třídy si vybere svůj strom, který pomocí encyklopedie popíše (stanoviště – výživa – vzhled – dřevo – listy – plody – zajímavosti, využití), napíše svou stromovou charakteristiku (informatika, psaní) – opis

Můj strom (samostatný projekt žáků, prezentace 23. 10. – 22. 10. Den stromů)

Úkol pro žáky – najdi si v okolí svého bydliště strom, který se ti líbí, zaujal tě. Seznam se s ním a po celý rok jej pozoruj. Můžeš se mu svěřit se svým tajemstvím, prozradit svá přání, svěřit se mu s tím, co tě trápí.

Pracovní listy – vypracuj:

Dotazník (kde se nachází tvůj strom, jak se jmenuje, jakou bys mu dal přezdívku a proč, viděl jsi na něm nějaké živočichy?, jaké?, jaký obvod má kmen tvého stromu – 1 m nad zemí)

Nakresli svůj strom z dálky, jeho list, plod

Na papír přenes kůru svého stromu (přiložit papír na strom, přejíždět p něm naplocho tuhou z tužky nebo pastelky)

Vymysli nějaký příběh, ve kterém hraje hlavní roli tvůj strom

Propojení vyučovacích předmětů s daným tématem (využití projektu Les ve škole, škola v lese)

Školní pozemek – odpočinková část

zhotovení dřevěného xylofonu

stezka obratnosti

sázení semínek strom – pokus, pozorování

další vyučovací předměty dle vhodnosti, aktuálnosti (nenásilně)

 

Zpracovala Mgr. Iva Nesvadbová,

koordinátorka EVVO