DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO NA  ZŠP KRÁLÍKY

č. j. 152/2002

Účinnost od 24. 4. 2002

Zpracovala Mgr. I. Nesvadbová

 

 

1.      Zapojení školy do sítě M.R.K.E.V.

2.      Spolupráce s ekologickým centrem PALETA, SEVER, s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou ŽP, spolky

3.      Účast na DVPP (koordinátorka, pedagogové)

4.      Začleňování ekologických projektů, témat do výuky

5.      Využívání přírodní učebny pro vyučování

6.      Sledování ekologických akcí, ekologických grantů, účast v nich, spolupráce se sponzory

7.      Účast v celostátních výtvarných soutěžích s ekologickou tématikou

8.      Péče o zeleň – ve škole, v okolí školy, o školní pozemek, o „Oázu“

9.      Sběr léčivých rostlin, plodů, péče o zvířata

10.  Třídění odpadu v celé škole, separace nebezpečného odpadu – baterie (sběrný box)

11.  Používání recyklovaného papíru

12.  Úspory energie ve škole

13.  Informování veřejnosti o ekologických akcích na škole prostřednictvím regionálních měsíčníků (Nové Králicko, Králický zpravodaj, Orlické noviny), na webových stránkách školy

14.  Každoroční aktualizace celoročního plánu EVVO pomocí „Dodatků k plánu EVVO“

 

 

 

 

 

Cíle EVVO na ZŠP Králíky

-   Vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí

-   Naučit žáky třídit odpad

-   Naučit žáky šetřit energií a materiály

-   Naučit žáky pečovat o zvířátka, ptáčky

-   Naučit žáky upravovat okolní prostředí a starat se o něj

 

 

  

 

 

CELOROČNÍ PLÁN EVVO

 

Srpen

Nákup školních potřeb z recyklovaného papíru

Rozmístění nádob na tříděný odpad do tříd

 

Září

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, péče o zeleň)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Sběr plodů

Péče o stromy a okrasné keře na školním pozemku

Třídění odpadů

Péče o živočichy (ryby v jezírku – rozpis dle tříd, v akváriu - celoročně)

Využívání přírodní učebny

Podzimní výstavka žákovských prací s využitím přírodního materiálu

 

Říjen

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, příprava rostlin na zimu)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Sběr plodů

Sklizeň zeleniny, příprava záhonů na zimu, kompostování

Třídění odpadů

 

Listopad

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, kompostování spadaného listí)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Třídění odpadů

Zazimování rybiček z jezírka

Instalace krmítka pro ptáčky

Krmení ptáčků (rozpis dle tříd)

 

Prosinec

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, odklízení sněhu)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Sběr pomerančové kůry

Třídění odpadů

Krmení ptáčků

Vánoční výstava žákovských prací

 

Leden

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, odklízení sněhu)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Sběr pomerančové kůry

Třídění odpadů

Krmení ptáčků, pozorování

Předpěstování sadby

Za zvířátky do lesa (vycházka ke krmelci – kaštany, plody, seno)

 

 

 

Únor

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, odklízení sněhu)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Sběr pomerančové kůry

Třídění odpadů

Krmení ptáčků, pozorování

Předpěstování sadby

 

Březen

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, uhrabání trávníku)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Sběr pomerančové kůry

Třídění odpadů

Krmení ptáčků, pozorování

Předpěstování sadby okrasných rostlin

Jarní výstava žákovských prací z přírodních materiálů

 

Duben

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, péče o zeleň)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Třídění odpadů

Přemístění rybiček do jezírka, péče dle rozpisu tříd

Sběr léčivých rostlin, odeslání pomerančové kůry do výkupny

Jarní práce na školním pozemku, v „Oáze“, na okrasných záhonech v okolí školy

Výsev léčivých rostlin, ukázkových plodin, zeleniny na školním pozemku

Péče o ovocné stromy, okrasné keře

Den Země

 

Květen

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, péče o zeleň)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Třídění odpadů

Práce na školním pozemku, v „Oáze“, kompostování

Péče o okrasné keře, ovocné stromy

Sběr léčivých rostlin

Využívání přírodní učebny

Ekologický týden

 

Červen

Péče o estetickou úpravu okolí školy (čistota, péče o zeleň)

Aktivní péče žáků o květinovou výzdobu třídy

Třídění odpadů

Sběr léčivých rostlin, odeslání do výkupny

Využívání přírodní učebny

Příprava školního pozemku na prázdniny, rozpis služeb

Smyslové vnímání přírody (hry, aktivity v přírodě)