EKO TÝDEN FOTO

OHLÉDNUTÍ ZA EKOLOGICKÝM TÝDNEM

Poslední dubnový týden se konal již šestý ekologický týden. V naplánované podobě se mohl odehrát díky příspěvku Pardubického kraje a Města Králíky. A jaký byl program jednotlivých dní?

                Pondělí již tradičně patřilo hledání pokladu skřítka Ekolíka. Na cestě za pokladem jsme čistili přírodu od odpadků, které tam pohodili bezohlední lidé. Od odpadků jsme vyčistili alej, okolí Amálky, okolí myslivecké chaty, okolí Mariánského pramene, okolí Střelnice, park, okolí hřiště, kostela, polní cestu a okolí vojenského muzea, Hedečský potok - od naší školy až k bývalé Hedvě. Celkem jsme nasbírali 15 pytlů odpadků (z toho 4 pytle z  Hedečského potoka). Černou skládku jsme kupodivu žádnou neobjevili, ovšem u Střelnice za cvičnou tenisovou stěnou jsme nalezli velkou hromadu vysypaných nedopalků. Velice nepříjemně nás překvapil stav Hedečského potoka – spousta naházených odpadků na břehu i v potoce (nejvíce odpadků bylo pod hostincem V Zatáčce a u zahrádek pod tratí), oproti předchozím rokům jsme druhým rokem zaznamenali snížený stav živých organismů. (viz tabulka)

 

PLASTY

KOVY

SKLO

PAPÍR

JINÉ

(beton, cihly,

lepenka, guma, …)

RYBY

ŽÁBY

KACHNY

r. 2002

140 ks

42 ks

11 ks

-

 

51 ks

-

-

r. 2003

286 ks

68 ks

23 ks

76 ks

 

29 ks

-

-

r. 2004

158 ks

7 ks

15 ks

25 ks

 

90 ks

3 ks

-

r. 2005

313 ks

26 ks

23 ks

80 ks

13 ks

76 ks

-

-

r. 2006

34 ks

11 ks

0 ks

80 ks

78 ks

9 KS

-

-

r. 2007

219 ks

6 ks

3 ks

122 ks

43 ks

29 KS

0

2 KS

 

                Úterý patřil řemeslům. Žáci 1. stupně pekli chleba, vyráběli ruční papír, drátkovali. Každý žák 2. stupně navštívil dvě dílny. Mohl si vybrat z následujících dílen – keramická, paspartování obrázků, odlévání cínových vojáčků, pletení rohoží z rákosu, využití ubrouskové techniky v praxi.

                Ve středu jsme plnili úkoly Ferdy mravence – práce všeho druhu. V areálu pod Amálkou skupiny plnily nejrůznější úkoly, které vyžadovaly spolupráci všech.

                A jak se nám líbil čtvrteční výlet? Počasí nám přálo, byla krásná viditelnost, což jsme uvítali v Jeseníkách při návštěvě přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně – Praděd jsme měli na dosah ruky, viděli jsme i Králický Sněžník, který byl z této strany zasněžený. Překvapil nás sníh, který se držel v údolích. Pak jsme navštívili muzeum ručního papíru ve Velkých Losinách, na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, jak se profesionálně vyrábí ruční papír. Zakončení výletu bylo v Rapotíně. Vlezli jsme si do tanku, podívali se na staré předměty, které pamatují naše prababičky a pradědové, omrkli zvířata v minizoo. Nejvíc se nám líbily opičky.

                V pátek nás navštívil pan Zeman z Palety Pardubice a prostřednictvím výukových her nás vzdělával. Žáci  1. stupně si hráli na jaro, žáci 2. stupně na dopravu. Součástí byly také různé hry a činnosti, které pro nás připravili učitelé. 9. ročník zkoumal vzorky vody z Hedečského potoka pod vedením pana učitele Němečka a Švandy, 6. a 7. roč. se zabýval ochranou zvířat, žáci 1. stupně hráli nejrůznější hry s ekologickou tématikou.

Výsledky rozboru vody Hedečského potoka:

Vzorek vody z místa:

PH

dusičnany

dusitany

U Hedvy (bývalé)

6,5

10

0,3!

Nad Hedvou

6,5

0

0,2

Přítok od Novalampu

6,8

20!

0,1

Pod tratí

7,1

5

0,1

Školní pozemky

6,8

20!

0,2

PH v normě

Dusičnany nad 30 – tvorba řas, ohrožení života

Dusitany nad 20 – závadné

Obsah dusičnanů v přítoku od Novalampu je stejný již třetím rokem, překvapeni jsme byli obsahem dusičnanů a dusitanů ve vodě u školního pozemku. Alarmující jsou naměřené hodnoty dusitanů ze vzorku vody u bývalé Hedvy.

 

                A co se nám z celého týdne líbilo nejvíc?

Líbilo se mi v muzeu papíru.

Líbilo se mi na Dlouhých Stráních, jak jsme viděli na Praděd.

Líbil se mi výlet.

Líbilo se mi, jak jsme byli rozděleni do skupin a v lese plnili úkoly.

Líbilo se mi, jak jsme byli spojeni 8. a 9. roč. v pondělí a v pátek.

Líbily se mi stará auta a motocykly v muzeu, také to, v jaké jsme byli výšce. Celý týden byl super.

Líbil se mi výlet – v muzeu stará kola, kočáry, motorky, kamna.

Líbila se mi práce ve skupinách v lese, také to, jak jsme stavěli v lese domečky.

V Jeseníkách jsem zjistil spoustu nových věcí.

Líbily se mi hry.

Líbila se mi stezka Ferdy mravence.

Líbilo se mi, jak jsme si hráli na letadla a ostatní dopravní prostředky. Líbil se mi den řemesel, protože jsme vyráběli výrobky, u kterých byla velká legrace. Ze všeho nejlepší byl ten čtvrtek – výlet. Z celého týdne mám pěkné zážitky.

Pro mne to byl moc hezký týden.

Líbilo se mi vše.

                A co se nám nelíbilo?

Uklízení odpadků po druhých lidech.

Nelíbilo se mi, že jsem nebyl v zámku a na koupališti v Losinách.

Nelíbilo se mi, jak ve filmu zacházeli se zvířaty (výukový program Ochrana zvířat, 6., 7. roč.)

Bála jsem se jet do toho velkého kopce autobusem, měla jsem strach, že spadneme.

Většina z nás nenašla nic, co by se jim nelíbilo. Je to pro nás povzbuzením pro zorganizování dalšího ročníku ekologického týdne.

 

Žáci a učitelé ZŠ praktické Králíky