Výukový program BODLINKA (říjen 2006 – duben 2007)

 

Projekt Stanice handicapovaných živočichů v České Třebové

Výukový program o ježcích (paní Malátková), předání mláděte ježka do péče školy. Úkol – vykrmení, zazimování, vykrmení, vypuštění do přírody. Péče o ježka byla rozdělena po třídách – každá třída se o něj starala jeden týden. Krmení pro ježka financováno z výtěžku z celoškolního sběru papíru.