Naše úspěchy  2008/2009


 

POHÁDKOVÝ  DEN  V PŘÍRODĚ

Nový školní  rok  jsme letos zahájili  tak nějak  netradičně….

Pro  žáčky  jsme  si  připravili  pohádkový  den, na který se všichni náležitě oblékli… Najednou ráno před školou čekali loupežníci, Karkulka, princezničky, čarodějnice, nechyběl ani Dlouhý, Široký a Bystrozraký a další a další pohádkové bytosti. Během celého dne plnily děti nejrůznější úkoly z pohádky O perníkové chaloupce. Tak například hledali  cestu  z lesa se  zavázanýma  očima, skládali  perníkové  srdce, snažili se uniknout čarodějnici prolézáním překážek atd….

A jak to už bývá v pohádkách -  nechyběl na závěr ani sladký  poklad…..

Podívejte  se  s námi….

Pohádkový den