logolink eu3

ŠKOLA HROU CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012005

 

Speciální základní škola Králíky se zapojila do  projektu OPVVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.
Projekt Škola hrou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012005 s celkovou částkou  491 282,- Kč je realizován od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
V rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií proběhnou tyto aktivity:

Cílem projektu je zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole.

 

Od 1.10.2010 je naše škola příjemcem dotace z Evropských sociálních fondů EU a státního rozpočtu ČR v projektech OPVK 1.2 a 1.4


ZAPOJENÍ ŠKOLY - PARTNERSKÉ PROJEKTY (SEVER Horní Maršov)

 

 

 

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA" - CZ.1.07/1.2.13/03.0003 = 1.10.2010 - 30.6.2012 Doba udržitelnosti: 30.6.2017

 

 

Základní škola praktická Králíky se zapojila do 3. výzvy oblasti 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získala na projekt „Škola plná života“, registrační č. CZ.1.07/1.2.13/03.0003, částku 3 080 000,- Kč. Projekt bude zahájen 1. 10. 2010

Projekt má několik cílů, které jsou realizovány v klíčových aktivitách. Bude modernizována výuka žáků naší školy pomocí vytváření nových učebních materiálů a pomůcek, rozšíření materiálně-technického zázemí (počítače, interaktivní tabule, literatura, pomůcky k výuce), dalšího vzdělávání učitelů. Žáci školy budou navštěvovat terapeutické dílny se zaměřením na výtvarné, rukodělné činnosti s využitím nových trendů při práci s netradičními materiály.  Budou zrealizovány dva projekty se zaměřením na ekologickou výchovu využívající místní region, které budou završeny dvěma týdenními pobyty žáků ve střediscích ekologické výchovy. Inovace minimálního preventivního programu žáků, vzdělávání pedagogů v této oblasti, účast žáků na dvou třídenních zátěžových programech přispěje k cílenému působení na žáky a minimalizaci negativního, patologického chování. Do poslední aktivity budou zapojeni i rodiče v rámci pilotního programu „Komunitní školy“. Spolu se svými dětmi a učiteli pojedou na dva společné jednodenní výlety, dvakrát si společně zasportují, účastní se vánočních a velikonočních dílen, budou pro ně organizovány

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

"ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA II" - CZ.1.07/1.2.29/01.0002 = 1.9.2012 - 30.3.2015 Doba udržitelnosti: 30.3.2017

 

Získali jsme finanční příspěvek na další projekt!
V červnu 2011 naše škola podala žádost na finanční příspěvek z OP VK na projekt Škola plná života II.  Náš projekt prošel náročným výběrovým řízením a hodnocením a v prosinci jej schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje. Získáme tak téměř 5 milionů na šest klíčových aktivit. Které to budou?
Pedagogové dokončí tvorbu výukových materiálů pro naše žáky. Budou modernizovány odborné učebny—učebny ICT, školní kuchyňka a školní dílna. Bude vytvořena regionální učebnice, na které budou pracovat jednak naši učitelé, ale i odborníci z Králicka pod vedením pracovníků SEVER Horní Maršov. Učitelé budou vzděláváni v oblasti průřezových témat. V naší škole bude otevřeno logopedické poradenské centrum, které bude pomáhat logopedickým pracovníkům z okolních škol s nápravou vadné výslovnosti u dětí. V rámci projektu děti absolvují týdenní ekovýchovný pobyt ve středisku ekologické výchovy, dva třídenní pobyty v zátěžových střediscích. Plánujeme pokračovat v načaté spolupráci s rodiči. Otevřeme řemeslné dílny pro rodiče, ve kterých si budou moci společně se svými dětmi zhotovit různé výrobky pod vedením odborníků. Čeká je též poznávací zájezd do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Čeká nás spousta práce. Začínáme 1. 9. 2012!

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

"Učíme se nově" - OPVK 1.4 - CZ.1.07/1.4.00/21.012 = 1.10.2010 - 31.3.2013

Základní škola praktická Králíky se zapojila do oblasti podpory  OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a získala na projekt „Učíme se nově“, registrační č. CZ.1.07/1.4.00/21.0612, částku 453 369,- Kč. Projekt bude zahájen 1. 10. 2010 a ukončen 31. 3. 2013.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel ZŠ praktické a ZŠ speciální Králíky

 

ZŠ praktická a ZŠ speciální Králíky zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro vyučovací předmět Dějepis v 6. – 9. ročníku.  
Autorkou DUMů (výukových prezentací) je Mgr. Iva Nesvadbová (ivaness@seznam.cz), která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.