7ZAPOJENÍ DO PROJEKTU SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách

Základní škola praktická Králíky je zapojena do projektu SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách, CZ.1.07/1.3.00/08.0213, který realizuje Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu pedagogický sbor naší školy absolvuje tři bezplatné vzdělávací semináře se zaměřením na místní region, na metody a formy ekologické výchovy, získá námět, jak sestavit celoškolní projekt na téma region s využitím indikátorů trvalé udržitelnosti v místním prostředí. Škola na tyto aktivity obdrží od příjemce dotace výukové pomůcky, literaturu v hodnotě 20 000,- Kč, průběžné konzultace v oblasti EVVO, udržitelného rozvoje. Uvedené aktivity budou probíhat v období od 15. 10. 2010 do 31. 10. 2010.

Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO