Od r.2010 je naše škola zapojena v projektu SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách.

Cílem tohoto projektu, který trvá od 1.11.2009 do 31.10. 2012, je ověřit zcela novou formu systematického a komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy pro udržitelný život. Projekt je určen pedagogům a pedagogickým pracovníkům úplných i neúplných základních a středních škol v devíti krajích: Královéhradeckém, Ústeckém, Pardubickém, Středočeském, Libereckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a v kraji Vysočina.

Jednou z klíčových aktivit projektu, na které se podílí náš pedagogický tým, je vzdělávání a podpora pedagogických týmů škol. Každému ze 17 zapojených týmů je  poskytováno dlouhodobé systematické poradenství, cílené metodické vedení a vzdělávání podle společně vypracovaného plánu cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např. zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení týmu pedagogů k vybranému tématu). Zkušenosti těchto škol a praktické výstupy vzdělávání „šitého na míru“ budou shrnuty ve dvou metodických manuálech.

Realizátorem a koordinátorem projektu je SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory a partnerem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Projekt probíhá v rámci  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK a  je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.