ZÁKLADNÍ DOKUMENTY


VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2005 - 2006

Výroční zpráva 2006 - 2007

Výroční zpráva 2007 - 2008

Výroční zpráva 2008 - 2009

Výroční zpráva 2009 - 2010

Výroční zpráva 2010 - 2011

Výroční zpráva 2011 - 2012

Výroční zpráva 2012 - 2013

Výroční zpráva 2013 - 2014

Výroční zpráva 2014 - 2015

Výroční zpráva 2015 - 2016

Výroční zpráva 2016 - 2017

Výroční zpráva 2017 - 2018

 

 

 

 

DOKUMENTY

Koncepce školy

Školní řád

Výroční zpráva - informace 2017

Organizační řád

Organizace školního roku 2017 - 2018

Vnitřní řád školní družiny

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Roční plán ŠVP

Speciální základní škola

ŠVP ZV

ŠVP pro ŠD