Ahoj kamarádi,

naši čtenáři.

 

     Právě držíte předposlední

číslo našeho časopisu v tomto školním roce. Převážná část příspěvků je našich.

     Zaměřili jsme se na dvě

témata – Svátek matek,

který se slaví 2. neděli v květnu (nezapomeňte mamince dát kytičku, nebo jí alespoň říct, že ji máte moc rádi).

     Druhým tématem je tajemný vesmírný svět, budeme se spolu toulat po hvězdách. A k tomu se třeba držet někoho milého za ruku,

protože:

 MÁJ = LÁSKY ČAS!

 

     Pěkné počteníčko přeje vaše redakce.

 

(zspredakce@seznam.cz)

 

Základní škola praktická Králíky www.zspkraliky.cz

 KVĚTEN  2008

 

Úspěch naší školy

Velkou radost nám udělaly výsledky grantového řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Získali jsme finanční příspěvek ve výši 59350,- Kč na projekt „Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém prostředí“. Radost máme o to větší, že jsme byli vybráni z velké konkurence škol z celé

republiky (přes 800 žádostí). A nač příspěvek použijeme?     Ve 2. pololetí se při vyučování zabýváme odpady – jak je správně třídit, zjišťujeme, co se s vytříděným odpadem děje. Chtěli bychom nově třídit bioodpad. Budou zakoupeny speciální odpadkové koše do tříd, kompostéry, drtič větví. Vzniklý kompost použijeme jako hnojivo na naši školní zahradu. Zahradu budeme obdělávat novým nářadím – to nynější je již nevyhovující. Zhotovíme informační tabule pro veřejnost s údaji, co patří do kompostu, co patří do nádob na tříděný odpad, jak se s ním dále nakládá. Tabule umístíme u kompostéru, u nádob na tříděný odpad. Rovněž založíme hřbitov odpadků, na němž bude vysvětleno, jak dlouho se v přírodě rozkládají jednotlivé druhy odpadků. Navštívíme výukový program Palety Pardubice, koupíme nové pomůcky s tématikou třídění odpadu.

Čeká nás spousta práce, vše musíme stihnout do konce školního roku.  Tak hurá na to!