Milí čtenáři,

Právě držíte poslední, předprázdninové číslo Školního bravíčka. To nám to ale uteklo. Celý školní rok byl nabitý událostmi, prožívali jsme radost z úspěchů (např. absolutní vítězství v krajské soutěži Zelený ParDoubek, Ekoškola, ocenění našich prací na výstavě v Chocni, 2. místo ve florbale, 3. místo ve fotbale, úspěch na SHM – Aneta Vyšohlídová postoupila do celorepublikového kola!). Mezi zdařilé akce zajisté patří celoškolní projekt Cestička do školy, v němž jsme pátrali po historii budov, kolem nichž chodíme do školy.

Poslední číslo časopisu je věnováno aktuálním květnovým a červnovým tématům. Den Slunce –zamýšleli jsme se, co nám sluníčko dává, jaké by to bez něj bylo. .. Den žonglování – naučte se o prázdninách žonglovat, můžeme po prázdninách udělat soutěž v žonglování. Mobily a kyberšikana je velice aktuálním tématem, vyjadřovali se k němu deváťáci a sedmáci. Moc děkujeme za rozhovor rodičům Aličky Prausové. No a samozřejmě se loučíme s našimi deváťáky – bude nám bez nich smutno, tak moc jsme si na ně zvykli, byli fajn. Jo jo, každého dne se něco končí, ale také něco překrásného počíná…

Pěkné prázdniny přeje redakce (Marek Rakaš, Aneta Vyšohlídová, Majda Doubínková, Kristína Loufková, Jana Malá, Tadeáš Halbrštát, Iva Nesvadbová, Petr Čuma)

Základní škola praktická Králíky                   

 WWW.ZSPKRALIKY.CZ

KVĚTEN - ČERVEN 2009

JSME EKOŠKOLOU!!!

Na konci minulého školního roku jsme se rozhodli, že se zapojíme do mezinárodního programu Ekoškola. Program je společný pro všechny zapojené státy. Založili jsme ekotým, zpracovali analýzu, plán činnosti, ekovýchovná témata vřadili do výuky, kontrolovali jsme plnění plánu činnosti, rozdělovali si nové úkoly, pravidelně se scházeli, o své činnosti jsme informovali ostatní (i prostřednictvím Školního bravíčka). 10. 4. jsme odeslali do ekologického střediska TEREZA, které Ekoškolu koordinuje, podrobnou zprávu o naší činnosti s žádostí o udělení titulu.

11. 5. k nám přijely na kontrolní návštěvu auditorky, dvě milé paní, které na nás nenechaly nit suchou – na všechno se vyptávaly, ověřovaly si, zda to, co jsme napsali do žádosti, je pravda, fotografovaly, zapisovaly si. Nechtěly nám prozradit, jak si stojíme, zda titul získáme. Čekalo nás netrpělivé čtrnáctidenní čekání.

21. 5. konečně přišel mailem verdikt – Základní škola praktická získala mezinárodní titul Ekoškola! 24. 6. dva zástupci ekotýmu s vyučující pojedou do Prahy do senátu na slavnostní vyhlášení a přivezou do školy vlajku, titul.

Tímto však naše práce nekončí. I v dalších letech musíme pokračovat v naší činnosti, protože titul musíme za dva roky opět

obhájit.